Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Rugsėjo 12 d. 2b klasės mokinių tėveliai pakvietė savo vaikučius ir mokytoją Salomėją Grišiuvienę praleisti popietę gamtoje. Mokiniai, lydimi mokytojos ir mamų, pėsčiomis patraukė į seną pliažą. Ten mūsų laukė gausus būrys tėvelių ir senelių. Iš tolo buvo matyti spalvotomis juostomis ir balionais papuošta stovyklavietė, kylantys dūmai iš šašlykinės. Tėvelių iniciatyva buvo suorganizuotos estafetės: balionų nešimas tarp kojų, kaladėlių pernešimas, lenktynės maišuose ir kt. Visi susiskirstė į dvi komandas, kurias antrokėliai pavadino „Puponautai“ ir „Ufonautai“. Mamos dalyvavo šuoliukų su šokdynėmis varžybose. Pralaimėjusių nebuvo. Laimėjo gražūs norai pabūti drauge. Po varžybų visi vaišinomės senelių keptomis ant žarijų dešrelėmis. Vėliau žaidėme judriuosius žaidimus. Greitai prabėgo laikas. Tai pirmasis, bet ne paskutinis trijų kartų susitikimas. Dėkoju tėveliams už gražią iniciatyvą! /2b klasės mokytoja S. Grišiuvienė/

Dėmesio! Mokykloje prasideda mokinių prezidento rinkimai! Programa...

Muziejaus įkurtuvės mokykloje. Prieš rugsėjo 1-ąją mokyklos muziejus įsikūrė naujose patalpose, II aukšte, 21 kabinete. Naujai suremontuotos patalpos, nauji baldai – tai galimybė tinkamiau eksponuoti turimą medžiagą. Mokytojus, mokinius, mokinių tėvelius, svečius kviečiame apsilankyti mokyklos muziejuje. Jei kas turite eksponatų, susijusių su mokyklos istorija, prašytume padovanoti muziejui.
Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytojai, mokiniai, tėveliai su puikia nuotaika sutiko Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną. Iškilmingoje šventėje dalyvavo rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Jis pasveikino mokytojus, moksleivius ir jų tėvelius, pasidžiaugė užbaigtais mokyklos išorės renovavimo darbais. Moksleivių ir mokytojų bendruomenę sveikino mokyklos direktorė Asta Zavadskienė, direktorės pavaduotojas ugdymui Vidimantas Parnarauskas, mokinių tėvų komiteto pirmininkė Jurgita Leščiauskienė. Pirmą kartą peržengusiems mokyklos slenkstį meras Vaclovas Andrulis įteikė pirmokų pasus. Visų klasių mokiniai lydimi savo auklėtojų su vaidilučių įžiebtomis aukuro liepsnelėmis rinkosi į klases pirmajai pamokai. Tad su mokslo metų pradžia, mieli mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai. Sėkmingų, kūrybingų, prasmingų 2014-2015 m.m.
2013-2014 mokslo metai.

2014 m. rugpjūčio 30 dieną būrelis mūsų mokyklos mokinių susirinko prie mokyklos esančio paminklinio kryžiaus. Tą dieną buvo lankomos žuvusiųjų už Tėvynę palaidojimo vietos. Ilgesinga smuiko melodija ir jautriomis eilėmis buvo paminėta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena, prisiminti žuvusieji, paminėta Laisvės diena.


Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Mūsų mokyklai suteikiamas „Olweus mokyklos“ vardas 2014-2016 mokslo metams. Sveikiname mokyklos bendruomenės narius. /Mokyklos direktorė Asta Zavadskienė/


Šių metų birželio 20 d. mokytojų Taryba, vadovaujama direktorės Astos Zavadskienės, susirinko į paskutinį 2013-2014 mokslo metų posėdį.

Posėdžio metu direktorė apžvelgė mokslo metų rezultatus. Kiekvienų mokslo metų svarbiausias rezultatas – tai kiekvienos klasės, kiekvieno mokinio įsisavinta visų dalykų ugdymo programa ir mokinių metiniai pasiekimai be neigiamų įvertinimų. Šiais mokslo metais tik trims mokiniams nepavyko įveikti šio barjero.

Nuo šių mokslo metų mokykloje pradėta diegti Vaiko individualios pažangos sistema, kuri buvo taikoma 5-8 klasėse.

Vėliau buvo apžvelgti ir apibendrinti rajoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai. Už gabių vaikų ugdymą ir jų aukštus pasiekimus direktorė Padėkos raštais apdovanojo net 23 mokytojus.

Į antrąją posėdžio dalį visus mokytojus ir mokyklos darbuotojus direktorė A.Zavadskienė pakvietė vykti į naujai atstatytą Pakėvio dvarą, pabrėždama, kad nuo senų laikų apie Lietuvos dvarus telkėsi kultūra ir buvo vykdoma švietėjiška veikla – veikė mokyklos, slaptos bibliotekos, vyko įvairūs kultūros, politikos, meno veikėjų susirinkimai.

Pakiliai užbaigėme mokslo metus, kad vėl su naujomis jėgomis sugrįžtume.

Šventinėmis asamblėjomis (gegužės 30 d. ir birželio 6 d.) baigėsi mokslo metai „Aukuro” pagrindinėje mokykloje. Jų metu apibendrinti nuveikti darbai, įteiktos padėkos ir garbės raštai, apdovanoti geriausi sportininkai, įvairių konkursų nugalėtojai. Birželio 6-oji – ypatinga diena dešimtokams. Šioje mokykloje jiems paskutinįkart skambėjo mokyklinis skambutis, bet linksmos dainos ir mokyklinis valsas liūdėti neleido. Dešimtokams linkėta sėkmės per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.