Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Lapkričio 19-20 dienomis mokykloje buvo minima „ Tarptautinė nerūkymo diena“. Tad norėdami sumažinti šios epidemijos plitimą, mokykloje buvo paruošti informaciniai stendai bei vykdomos veiklos susijusios su rūkymu bei jo daroma žala. Kūno kultūros pamokos metu mokiniai dalyvavo estafetėse, kurių metu ne tik pademonstravo savo vikrumą bet ir išsakė savo mintis, užrašydami jas ant popieriaus lapo. Jie parodė ne tik sumanumą, bet ir sugebėjimą rašyti, mūvint pirštinę. Biologijos pamokų metu mokiniai sužinojo apie rūkymo daromą žalą ne tik žmogui, bet ir aplinkai. Pamokos gale įvyko diskusija bei ketureilio kūrimas, kuriuos mokiniai pristatė vieni kitiems. Pertraukų metu mokyklos foje mokiniai rašė savo nuomonę dviejuose stenduose, kurių temos buvo: „NERŪKYSIU NES..“ ir „KAM KENKIA RŪKYMAS“. Išsakytos jų mintys leido suprasti, apie jų požiūrį į rūkymą. Estafečių nugalėtojai buvo apdovanoti prizais, įsteigtais Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. /Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė/

Lapkričio 16 d. respublikoje minima Tarptautinė Tolerancijos diena, todėl lapkričio 10-14 dienomis mokykloje vyko įvairūs užsiėmimai skirti šiai dienai. Per istorijos bei dorinio ugdymo pamokas mokytojos su mokiniais kalbėjo apie Tolerancijos reikšmę, jos atsiradimo istoriją, aiškinosi kas yra tolerancija, per muzikos pamokas kalbėjo apie toleranciją garsui ir tylai, mokiniai kūrė „Tylos dietos receptus“. Šiais metais Tolerancijos simbolis – knyga, todėl mokykla nutarė sukurti šūkių, skirtų tolerancijai, knygą. Kiekviena klasė kūrė šūkius apie toleranciją, juos iškabino mokyklos koridoriuje. Penktadienį pertraukų metu vyko „tolerantiškiausio šūkio“ rinkimai. Kiekvienas mokinys ir mokytojas turėjo teisę balsuoti už jam labiausiai patikusį šūkį. Nugalėjo 6b klasės sukurtas šūkis „Priimu Tave tokį, koks esi“. Jis taps mūsų mokyklos pagrindiniu šūkiu. Visų klasių šūkiai buvo labai prasmingi, gražūs, bet visi skirtingi. Dėkojame visiems mokiniams, klasių auklėtojams, mokytojams už gražią ir prasmingą savaitę. (Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė).

Lapkričio 14 d. mokykloje lankėsi Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojų komanda, kuri vedė paskaitas ir demonstracijas „Tikslieji mokslai – įdomiai“ 4-10 klasių mokiniams. Mokiniai dalyvavo pamokėlėse „Įdomioji geometrija“, „Ypatingosios devyneto savybės“. Pamokos „Radioaaktyvioji spinduliuotė. Kas tai.“ metu mokiniai turėjo išmatuoti radioaktyvumą įvairiose mokyklose vietose. Didelio susidomėjimo sulaukė „Įdomiosios fizikos demonstracijos“, kurių metu mokiniai stebėjo kabančio švininio rutulio inerciją, šviesos lūžius ir atspindžius, besisukančius staliukus. Mokiniai net ir po demonstracijos patys išbandė savo kūno sukimosi inerciją ant sukimosi diskų.

Lapkričio 12 dieną Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 9 ir 10 klasių mokiniai vyko į profesinio veiklinimo pažintinę išvyką į Šiaulius. Išvykos metų apsilankėme Šiaulių karinėje NATO oro bazėje, Šiaulių kolegijoje ir profesinio rengimo centre. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su karine oro baze Šiauliuose, užduoti klausimus Portugalijos lakūnams, kurie šiuo metu saugo Baltijos šalių oro erdvę ir įsitikinti savo saugumu. Šiaulių kolegijos ir profesinio rengimo centro dėstytojai supažindino mokinius su studijų galimybėmis, parodė mokymo bazes ir pristatė ne tik žinių įsigijimo, bet ir praktikos atlikimo galimybes. /Klasės auklėtoja V.Truncienė/

Lapkričio 11 dieną „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko Žibintų šventė. Aktų salėje, pilnoje 1-5 klasių mokinių, jų tėvelių, svečių, paminėta šv. Martyno diena. 3a ir 3b klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų M.Parnarauskienės ir J.Laurutienės, inscenizavo pasaką „Mergaitė ir žibintas“.

Salėje skambėjo dainelės lietuvių ir vokiečių kalbomis apie žibintus, jų šiltas švieseles. Po to visi mokiniai, nešini jau šviečiančiais žibintais, tėveliai bei svečiai išėjome į mokyklos kiemelį. Pasišviesdami žibintais keliavome apie mokyklą. Eiseną lydėjo žibintų dainos, apdainuojančios geradarį Martyną ir šviesos reikšmę pasauliui. O sporto aikštyne iš šviečiančių žibintų mokiniai kartu su tėveliais sudėliojo šviesos paveikslą, primenantį saulę, saulės spindulius. 4-5 klasių mokiniai iškeliavo į Kelmės miesto centrą, kur gatvėje sutiktiems žmonėms dovanojo žibintus. Aikštėje iš žibintų taip pat sukūrė efektingą šviesos paveikslą. Po to visi grįžo prie mokyklos, kur jų laukė karšta arbata, pyragas su uogiene. Taip visiems primindami šv. Martyną, nes jis buvo gailestingas, vaišindavęs neturtinguosius. /Mokytoja I.Gedvygienė/

2014 m. lapkričio 7 dieną mokykloje vyko penktokų krikštynos. Vyresnių klasių mokiniai kruopščiai ruošėsi penktokų krikštynoms. Dešimtokai turėjo suraišioti penktokus į vieną liniją. Pirma užduotis – penktokai turėjo nueiti iki direktorės kabineto, kur turėjo valgyti obuolius su prieskoniais ir, be abejo, paskaityti priesaiką, kuri buvo pakabinta ant durų. Antra užduotis – žąsele nueiti iki socialinės pedagogės D.Kančiauskienės kabineto durų, atsiklaupti ir vėl perskaityti pakabintą „maldą“. Paskui valgė makaronus su kečupu. Tada nušuoliavo prie etikos kabineto. Paskaitė priesaiką ir gėrė padarytą viralą. Prie kitų kabinetų atliko įvairias užduotis: iš vandens dantimis traukė obuolius, ėjo atsiklaupę, pamėgdžiojo gyvūnus, valgė grikius su razinom. Aktų salėje nepaklusnieji buvo laistomi vandeniu bei apibarstomi miltais. Penktokai buvo draugiški ir renginio organizatoriams pateikė siurprizą. /10a klasės mokinė Greta Bankovskaitė/

Lapkričio 3-7 dienomis mokykloje vyko sveiko maisto savaitė, skirta Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Norėdami paminėti „Europos sveikos mitybos dieną“, visą savaitę rengėme akcijas, rinkimus, pamokas, parodas susijusias su sveika mityba. Savaitės bėgyje buvo organizuojamos viktorinos vyresnėse klasėse, kurių metu mokiniai ne tik atsakinėjo į viktorinos klausimus, bet ir rašė sveikos mitybos deklaracijas. Taip pat mokyklos fojė vyko mėgstamiausio vaisiaus ir daržovės rinkimai, kuriuose mokiniai dalyvavo labai noriai. Susumavus rezultatus nugalėtojais tapo obuolys ir morka. Pagal akcijos rengėjų pateiktas temas, pradinių klasių mokiniai ruošė plakatus, skirtus parodai. Plakatai buvo labai išradingi, kūrybingi ir originalūs. Laimėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti prizais bei padėkomis, įsteigtomis Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. /Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė/.

Spalio 28-29 dienomis, per mokinių rudens atostogas, kaimo turizmo sodyboje Pakarčiamio kaime vyko rajoninė vokiečių kalbos stovykla su nakvyne. Iš „Aukuro“ pagrindinės mokyklos stovykloje dalyvavo keturi mokiniai iš 6a klasės. Šeštokai stovykloje ne tik mokėsi vokiečių kalbos, bet ir pramogavo, dalyvavo įvairiose veiklose su kitų rajono mokyklų vaikais. Mūsų mokyklą puikiai atstovavo Viktorija Andrijauskaitė, Vismantė Dapšaitė, Matas Tamošauskas ir Liveta Visockaitė. Mokiniai labai džiaugėsi nemokama galimybe rudens atostogas praleisti kitaip.

Spalio 24 d. mokyklos mokinių prezidentė Karolina Valantinaitė skaitė pranešimą „Mokinio veiklos karuselė“ II-oje respublikinėje mokinių konferencijoje „Šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje“, kuri vyko Šiaulių universitete edukologijos fakultete.

Spalio 21 dieną, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 1a,1b klasių mokiniai, pakviesti bibliotekininkės Danguolės Garnienės, lydimi mokytojų Audronės Narbutienės, Mikalinos Puidokienės, nuvyko į miesto Žemaitės biblioteką, į vaikų skyrių, stebėti aktorės iš Vilniaus Agnės Sunklodaitės spektaklį - žaidimą „Aplink pasaulį“. Tai integruota pamoka visai kitaip. Visi vaikai buvo aktyvūs dalyviai. Vaidino, dainavo, improvizavo, grojo, mokėsi mandagumo, stengėsi fantazuoti-neakivaizdiniu būdu keliauti po pasaulį įvairiomis transporto priemonėmis ir taip pažinti įvairias šalis. Pirmokėliai nustebo-kiek nedaug reikia, o kartu ir labai daug, kad sukurtume vaidinimą. Kūrybiškumo, lakios vaizduotės ir pirmyn! /Mikalina Puidokienė, pradinių klasių mokytoja/.