Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Šilta, jauki, savita Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla kviečia nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos mokytis naujai formuojamose 1-ose klasėse bei 2-10 klasėse.

Mokyklos mokiniams siūlome įdomią popamokinę veiklą, juos įtraukiame į įvairių programų ir projektų įgyvendinimą.

Veikia pailgintos dienos grupės, organizuojamas pavėžėjimas, mokinių maitinimas.

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 7.30 iki 15.45 val. Tikslesnės informacijos galite teirautis telefonais: (8 427) 60056; (8 427) 60057.


Tėvelių ir mokinių dėmesiui! Mokyklines uniformas - žaketus galėsite atsiimti nuo rugpjūčio 26 d. (antradienio) mokykloje pas klasės auklėtojus.

Šių metų birželio 20d. mokytojų Taryba, vadovaujama direktorės Astos Zavadskienės, susirinko į paskutinį 2013-2014 mokslo metų posėdį.

Posėdžio metu direktorė apžvelgė mokslo metų rezultatus. Kiekvienų mokslo metų svarbiausias rezultatas – tai kiekvienos klasės, kiekvieno mokinio įsisavinta visų dalykų ugdymo programa ir mokinių metiniai pasiekimai be neigiamų įvertinimų. Šiais mokslo metais tik trims mokiniams nepavyko įveikti šio barjero.

Nuo šių mokslo metų mokykloje pradėta diegti Vaiko individualios pažangos sistema, kuri buvo taikoma 5-8 klasėse.

Vėliau buvo apžvelgti ir apibendrinti rajoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai. Už gabių vaikų ugdymą ir jų aukštus pasiekimus direktorė Padėkos raštais apdovanojo net 23 mokytojus.

Į antrąją posėdžio dalį visus mokytojus ir mokyklos darbuotojus direktorė A.Zavadskienė pakvietė vykti į naujai atstatytą Pakėvio dvarą, pabrėždama, kad nuo senų laikų apie Lietuvos dvarus telkėsi kultūra ir buvo vykdoma švietėjiška veikla – veikė mokyklos, slaptos bibliotekos, vyko įvairūs kultūros, politikos, meno veikėjų susirinkimai.

Pakiliai užbaigėme mokslo metus, kad vėl su naujomis jėgomis sugrįžtume.

Šventinėmis asamblėjomis (gegužės 30 d. ir birželio 6 d.) baigėsi mokslo metai „Aukuro” pagrindinėje mokykloje. Jų metu apibendrinti nuveikti darbai, įteiktos padėkos ir garbės raštai, apdovanoti geriausi sportininkai, įvairių konkursų nugalėtojai. Birželio 6-oji – ypatinga diena dešimtokams. Šioje mokykloje jiems paskutinįkart skambėjo mokyklinis skambutis, bet linksmos dainos ir mokyklinis valsas liūdėti neleido. Dešimtokams linkėta sėkmės per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.


Birželio 4 dieną mūsų mokyklos mokiniai prisijungė prie akcijos „Kad ne auksinės vasaros...“. Ši akcija skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Ta proga mokiniai prie Tautos kančioms atminti paminklo padėjo mėlynų rugiagėlių.

Gegužės 31 d. Lietuvoje minima Tarptautinė diena be tabako. Absoliuti dauguma pradeda rūkyti dar nesubrendę ir nesuvokdami rūkymo sukeliamų pasekmių. Įvairių tyrimų duomenimis apie 80 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 metų, o nepradėjusieji rūkyti iki 25 m. – dažniausiai nebepradeda niekada.

Mokinių požiūrį į rūkymą lemia net tik psichologiniai veiksniai, bet ir aplinka: visuomenė, žiniasklaida, tėvai ir ypač bendraamžiai. Mokyklos vaidmuo taip pat labai svarbus, nes mokykla gali padėti formuoti socialinius įgūdžius, leidžiančius atsispirti visuomenės spaudimui rūkyti, suteikti žinių apie rūkymo žalą sveikatai. Tad norėdami užkirsti kelią tabako populiarumui, Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje paminėjome „Dieną be tabako“. Savaitę prieš šią dieną integruotose etikos ir tikybos pamokose mokiniai ne tik išklausė paskaitas apie rūkymą, bet ir diskutavo šia tema. Taip pat gamino gėles, kurių žiedlapiuose išsakė savo mintis apie rūkymo daromą žalą ne tik rūkančiajam, bet ir aplinkai. Šios gėlės papuošė mokyklos fojė. /Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė/.


Gegužės 28 dieną mokyklos pirmokai ir jų mokytojos surengė nuostabų renginį – Abėcėlės šventę. Į ją sukvietė tėvelius, senelius ir kitus artimuosius, kad visi pasidžiaugtų jų pirmųjų mokslo metų pasiekimais ir nuveiktais darbais. Švytėjo mokinukų veidukai, nes jau išmokta skaityti, pažįstamos visos raidės. Vaikai deklamavo nuotaikingus eilėraštukus, šoko, grojo fleitomis, dainavo lietuviškas ir vokiškas daineles. Po įspūdingo koncerto šventė persikėlė į klases, kur mažųjų laukė dovanėlės ir gardus, didžiulis tortas. Mokytojos dėkojo vaikučiams už stropų ir sunkų darbą per visus mokslo metus, paragino skaityti vasarą, draugauti su knyga ir ją mylėti. Vaikai mokytojoms atsidėkojo gėlėmis ir nuoširdžiomis šypsenomis. / D.Levickienė, pradinių klasių mokytoja/.

Gegužės 27 d. 2a klasės mokiniai kartu su savo mokytoja J.Laurutiene, anglų kalbos mokytojomis S.Domeikiene, V.Katkauskiene bei vokiečių kalbos mokytoja V.Trunciene tėvelius, senelius, broliukus ir sesutes pakvietė į anglų ir vokiečių kalbų abėcėlės šventę bei padėkos šeimai renginį. Mokinukai parodė užsienio kalbų žinias: angliškas dainas bei žaidimus keitė vokiškai skambančios dainos ir žaidimai. Gražiai aidėjo eilės mamai ir tėčiui. Dėkojame už skambias nuotaikingas dainas, trankius šokius antrokų muzikos mokytojai L.Daunienei bei šokių mokytojai J.Žakarienei.

Gegužės 27d. grupelė mokyklos mokinių su biologijos mokytoja D.Butkuviene vyko į „Pieno žvaigždžių“ Panevėžio filialą. Šią kelionę dovanojo „Žaliasis taškas“ – pakuočių perdirbimo įmonė. Į kelionę vyko aktyviausi projekto „Mes rūšiuojam“ ir „Mąstau, rūšiuoju,gyvuoju” dalyviai šiais mokslo metais. Įmonėje susipažinome su pieno, ledų gamybos procesu, atliekų rūšiavimu, degustavome ledų, jogurtų, sūrelių produktus. /K.Bankovskaitė, jaunoji žurnalistė./


Gegužės 26 dieną įvyko jau tradicija tampanti anglų ir vokiečių kalbų abėcėlės šventė antrokams. 2b klasės mokiniai pademonstravo savo įgytus anglų ir vokiečių kalbų pradžiamokslio įgūdžius. Tėvai turėjo galimybę pamatyti darbinėse pamokose taikomus Valdorfo pedagogikos metodus. Šventės pabaigoje mokiniams įteiktos padėkos už įgytas žinias ir gebėjimus. Dėkojame antrokėlių mokytojoms V.Truncienei, S.Domeikienei ir I.Janušauskienei.

Gegužės 22 dieną mokyklai jau devintą kartą buvo įteikta Žalioji vėliava už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą. Toks sertifikatas įteiktas ir Elvyravos pagrindinei mokyklai, Vaiguvos V.Šimkaus vidurinei mokyklai. Padėkos raštas, pasirašytas skyriaus vedėjo S. Michailovo, įteiktas mūsų mokyklos bendruomenei už puikią aplinkosauginę veiklą, visuomenės savimonės kėlimą bei meiles gimtajam kraštui puoselėjimą.