Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos savivalda bei administracijos atstovai, bendruomenės nariai pasistengėme priimti „Emocija+“ iššūkį. Visi susirinkome į mokyklos skaityklą pokalbiui prie arbatos puodelio. Mūsų manymu, tokie pokalbiai labai reikalingi, likome nustebinti, kad paprasčiausias susitikimas puodeliui arbatos gali padėti atskleisti emocinės aplinkos mokykloje privalumus ir trūkumus. Pasidalinome mintimis, kokia atmosfera tvyro mūsų mokykloje, aptarėme, kaip ją pagerinti. Visi susitikimo dalyviai vienbalsiai pritarėme, kad modernizuojant ugdymosi aplinką tampa jaukiau ir maloniau tiek mokytis, tiek dirbti. Išaiškėjo, kad su klasės draugais labiau bendraujame virtualioje erdvėje, trūksta draugiškumo, aktyvumo bei bendravimo tarpusavyje. Pagalvojome, kad šią problemą spręsti būtų geriausia organizuojant susibūrimus, išvykas, įvairias veiklas kartu, tuo būdu dar labiau įtraukiant mokinius į mokyklos gyvenimą. Įsivertinome mokyklos mikroklimatą. Stengsimės, kad kiekvienas mokinys prisidėtų prie emocinės aplinkos gerinimo, tobulinimo. Visus sunkumus išsprendžiame. Kuo toliau, tuo labiau sekasi į daugelį dalykų pažiūrėti ir iš gerosios pusės. Esame įsitikinę, kad tokius pokalbius organizuosime dar ne kartą. Toks paprastas, šiltas susiėjimas jau buvo produktyvus, motyvuojantis ir naudingas. /Mokyklos mokinių prezidentė Alginija Mickūnaitė/.Kovo 20 – Pasaulinę Žemės dieną sutikome darydami mažus, bet gerus darbus gamtai. 5b klasės mokiniai nukabino nuo medžių lesyklas, užbaigdami akciją „Baltasis badas“. Aktyviai rinkome neveikiančią elektroninę įrangą ir panaudotas baterijas. 85 kg jų perdavėme Atliekų tvarkymo centrui. Daugiausia neveikiančių baterijų surinko 4b klasė, vadovaujama mokytojos S.Grišiuvienės. 5-10 klasių mokiniai kūrė sveikinimus Žemei, kuriuos eksponuojame Gamtosauginiame stende prie biologijos kabineto. 6a ir 7a klasių mokiniai prie mokyklos iškėlė 15 inkilėlių, kuriuos sukalė ir paukščiams padovanojo gamtai neabejingi 5-9 klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad 8a klasės mokiniai pagamino net 5 inkilus. Mokyklos bibliotekoje suorganizavome parodėlę „Antrinis atliekų gyvenimas“, kurioje eksponuojami penktokų sukurti darbeliai iš atliekų./Mokytoja D.Butkuvienė/.
Kovo 17 d. „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko mini matematikos konferencija „Skaičiai ir kitos matematikos įdomybės“. Septintų klasių mokiniai pristatė savo padarytus darbus – pateiktis matematikos tema. Visų darbai buvo skirtingi, tačiau saviti ir įdomūs. Mokiniai turėjo galimybę viešai kalbėti prieš klausytojų auditoriją ir ugdyti kalbėjimo kompetencijas. Šioje konferencijoje dalyvavo 7a klasės mokinės Viktorija Jankauskaitė, Erika Vasiliauskaitė, Deimantė Bertašiūtė, Justė Urbonaitė, Emilija Tavoraitė, Evelina Petravičiūtė, Alginija Mickūnaitė, Paulina Dambrauskaitė ir 7b klasės mokiniai Viltė Nacaitė, Viktorija Petravičiūtė bei Vitas Račkauskas. Ši matematikos konferencija pirmoji mūsų mokykloje, bet ne paskutinė. Dėkojame konferencijos organizatorėms – matematikos mokytojoms. /7a klasės mokinė Viktorija Jankauskaitė/.
Kovo 10 dieną 5-10 klasių mokiniai dalyvavo istorijos pamokoje, skirtoje Kovo 11-ajai ir mokyklos 30–mečiui paminėti. Ta proga mokinius ir mokytojus sveikino mergaičių atliekama daina (mokytoja Laima Daunienė), mokyklos direktorė Asta Zavadskienė ir istorijos mokytoja Virginija Ivanauskienė. Informatikos mokytojos Irinos Kasparienės sukurtą filmą apie mokyklos nueitą kelią per trisdešimt metų komentavo ir geriausius mokyklos istorijos žinovus rinko lietuvių kalbos mokytoja Danutė Ramanauskienė. Nemažas būrys aukuriečių dalyvavo Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – renginiuose Kelmės kultūros centre.
1a kl. mok. Nandas Liorancas (mokyt. J. Laurutienė), 3b kl. mok. Kipras Kelpša, Herkus Masalskis ir 4a kl. mok. Vėjūnė Vasiliauskaitė (mokyt. Audronė Narbutienė) dalyvavo rajoniniame liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. Herkus Masalskis tapo laureatu ir dalyvaus regioniniame konkurso etape. Sveikiname.
Kovo 8 d. 5 b klasės mokiniai Kelmės dvare dalyvavo edukacinėje pamokoje „Nusivyk draugystės apyrankę Kovo 11-ajai“. Etnografė Lina Užomeckienė supažindino su juostų gaminimo būdais, pasakojo apie jų tradicinius raštus, pastebėjo, kad lietuvį nuo gimimo iki mirties lydėdavo juosta. Penktokams pavyko perprasti juostų vijimo meną – kai kurie riešus pasipuošė draugystės juostelėmis. Tikimės, kad jos apsaugos nuo neigiamų išorės poveikių. /Mokytoja D.Ramanauskienė/
Kovo 3 d. į aktų salę rinkosi aukuriečiai ir mokyklos svečiai. Čia vyko tradicine tapusi tautinių šokių vakaronė. Pagal trankią Kelmės folklorinio ansamblio „Taduja“ (vad. O.Gerbenis) muziką šokių mokytoja Laisvė Monkevičienė greit išjudino susirinkusį jaunimą. Gyva muzika, puikios emocijos, skambi daina lydėjo šokančius. Tiems, kas pasivaišinę kepta duona, atsigaivinę arbata ir obuolių sultimis atgavo jėgas, mokytoja Jovita Žakarienė pravedė Zumbos šokių pamokas. Tokia pakilia nuotaika aukuriečiai pasitinka Kovo 11-ąją. /Mokytoja D.Ramanauskienė/.
Štai ir vėl žiemai galas. Paskutinis vasario antradienis – Užgavėnių šventė – riba, po kurios net pati atspariausia žiema neatsilaiko. Kaltas dėl to Kanapinis, žiemos įgaliotiniui Lašininiui su silkės uodega pataikęs į galvą. Abu šiuos ponus, antradienį po mokyklą bevaikštinėjančius, lydėjo gausi ir marga minia: ubagėliai su vaikais, dresuotojas su meška, ožka, ieškanti melžėjo, budelis, betykantis Lašininio galvos, velniai su raganomis ir net pats kunigas, kuris šventino tuos, kuriems daktarai nebegalėjo padėti. O jau kaip gražiai mokėjo persirengėlius sutikti pradinukai ir vyresni mokiniai su mokytojais. Puikiai nusiteikę, atidūs vaikai klusniai vykdė atėjūnų nurodymus: dainavo, virvę traukė, gydėsi, ožką melžė ir atsidėkoti neužmiršo, patys prisidėjo prie šventės kūrimo. Ačiū jiems ir mokytojams, kad tradicijas palaiko ir pajuokauti nebijo. Aplankė persirengėliai ir mokytojų kambarį, čia irgi laukė vaišės ir žmonės, mokantys švęsti. Tik kas nesuskubot ateiti, tiems liūdną žinią siunčia: negausit dvigubos algos, linkėjimai tik dalyvavusiems pildysis, bet pavasaris ir jums ateis – persirengėliai prižada. Po to, kai žiema buvo išvaryta iš mokyklos, teko padėti ją vyti ir mieste. Šventei pasibaigus, šurmulys rimo, kaukėtieji skirstėsi ir visa šauni kompanija susirinks kitais metais, o šiemet linki visiems sulaukti gražaus pavasario. /Būrelio „Lietuvių šventės ir žygiai “ vadovė A.Vaitkevičienė/

Vasario 24 d. mokykloje vyko rajoninė viktorina „Atrask savo pasaulį“, tai trečią kartą organizuojamas muzikos, dorinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo renginys, kurį veda mokytojos: L.Daunienė, V.Vipartienė, D.Adomaitienė ir socialinė pedagogė D.Kančiauskienė. Šiemet viktorinoje dalyvavo Tytuvėnų, Pakražančio, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijų, Kelmės „Aukuro“ ir Liolių pagrindinių mokyklų bei Kelmės „Kražantės“ progimnazijos šeštų klasių mokinių komandos ir jų mokytojai. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė, ji palinkėjo visiems gerų emocijų. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Z.Barakauskienė palinkėjo visiems šeštokams ne tik šiandien, bet kiekvieną dieną ieškoti ir atrasti savo pasaulį. Viktorinos metu dalyviai demonstravo savo originalius prisistatymus, kūrybiškai atsakinėjo į klausimus iš muzikos, dorinio ugdymo ir socialinių įgūdžių sričių, mušė ritmą, žaidė bei šoko. Mokiniai pagilino žinias, draugiškai bendravo tarpusavyje, buvo aktyvūs ir linksmi. Pabaigoje visos komandos ir mokytojai buvo apdovanoti mokyklos įsteigtais padėkos raštais ir prizais už kūrybiškumą, artistiškumą, draugiškumą, išradingumą ir kt. Kelmės švietimo, kultūros ir sporto skyrius kiekvieną dalyvį taip pat apdovanojo atminimo dovanėlėmis. /Socialinė pedagogė D.Kančiauskienė/
Kiekvienais metais vasario mėnesį mūsų mokykloje vyksta atvira švietėjiška savaitė, skirta aptarti, išanalizuoti I-ojo pusmečio mokinių mokymosi rezultatus, taip pat numatyti, kaip pagerinti mokinio individualią pažangą. Šios savaitės metu buvo bendraujama su tėvais, globėjais, organizuoti susitikimai su įžymiais Lietuvos visuomenės veikėjais, kuriems rūpi visuminis vaiko ugdymas ir vystymasis, paremtas individualiais gebėjimais ir patirtimis Šiemet į pirmąjį susitikimą su mokyklos bendruomene vasario 22 dieną atvyko rašytojas, žurnalistas, įvairių laidų vedėjas ir dalyvis, aktyvus visuomenininkas G.Drukteinis, kuris skaitė paskaitą „Septynios žydų sėkmės paslaptys: pažadink savyje žydą“. Lektorius pakvietė klausytojus į kelionę po seną žydų istorijos ir kultūros pasaulį, perteikė šios tautos patirtį auklėjant vaikus.

Vasario 23 dieną paskaitą „Ko mus moko vaikai“ vedė Nacionalinės regionų plėtros agentūros Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė Virginija Servutienė.Paskaitos dalyvius ji pakvietė pamąstyti apie save, nes nuo to priklauso ir santykiai su kitais:„Myliu save dėl tavęs“,- taip kviesdama sakyti sau pradėjo paskaitą lektorė. Psichologė aiškino, kaip atpažinti savo emocijas, kaip suvokti jų priežastis, kaip nemeluoti sau, skatino mokytojus, o jais vadino visus žmones, dažniau sakyti vaikams, kad juos myli, atidžiau klausyti, ką vaikai sako, girti ir skatinti savo atžalas. Patarė daugiau užsiimti bendra veikla, nes ji suartina. Ypač ragino pasitikėti paaugliais, stiprinti jų emocinį saugumą.

Atviros švietėjiškos savaitės susitikimai ugdo, sustiprina bendruomenę, suteikia progą pažinti vienas kitą, leidžia atrasti būdus, kaip geriau jaustis ir pasiekti savo tikslus. /A.Vaitkevičienė/.
Kovo mėnesį mūsų mokykloje startuoja tarptautinis kino edukacijos projektas „Kino klubas“.