Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Balandžio 26 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko akcija „Valdykime triukšmą“. Akcijos metu į pamokas visus kvietė primažintas skambučio garsas, o pertraukų ir pamokų metu visų ausis džiugino malonus paukštelių čiulbėjimas. Ne tik rami muzika, bet ir 7b klasės mokiniai mokyklos bendruomenei priminė apie šią dieną prisegdami ženkliukus su posakiais apie tylą ir triukšmą visiems koridoriuje sutiktiems žmonėms ir taip skatindami visus netriukšmauti. Dar XIX amžiuje žymus vokiečių mikrobiologas R. Kochas pasakė: „Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai kaip cholerą ir marą“. Panašu, kad mokslininko spėjimai pamažu tampa realybe... /Sveikatos priežiūros specialistė R. Stonienė/.

Mūsų mokyklos mokiniai tradiciškai pavasarį vyksta į Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis“. Šiais metais balandžio 25 d. vaikų namų gyventojus aplankė 1-4 kl. mokinių neformalaus ugdymo būrelis „Žodžio ir dainos studija“ (vadovės pradinių kl. mokytojos A.Baškienė ir A.Narbutienė). Atvykus į vaikų namus, pasitiko laukiančių vaikų būrys. Mes jiems atvežėme dovanų, kurias dovanojo mokyklos mokytojai ir mokiniai: tai rūbai, avalynė, žaislai. Mama R.Dovidauskienė ir mokyklos šeštokai nupirko kamuolių. Mūsų mokyklos pradinukai „Šaltinio“ gyventojams padovanojo spektaklį – S.Paltanavičiaus pasaką „Mėlynių krūmo šeimininkė“. Po spektaklio visi kartu šokome lietuvių liaudies šokius – ratelius. Visiems buvo labai smagu. Globos namų darbuotojai dėkojo už dovanas, už smagias akimirkas, praleistas kartu, visus atvykusius pavaišino saldainiais ir pakvietė dažniau juos aplankyti. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios išvykos ir suteikusiems džiaugsmo globos namų vaikams. /Socialinė pedagogė D.Kančiauskienė/
Balandžio 21 dieną 6-10 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje „Darom 2017“. Į jubiliejinę, dešimtąją akcija, susirinko virš 100 pilietiškų, aplinkai neabejingų mūsų mokyklos bendruomenės žmonių. Nepabūgo darganoto oro ir aktyviausiai dalyvavo 6a, 8a, 6b klasės. Tradiciškai tvarkėme Kelmės pušyną. Džiugu, kad kasmet surenkame vis mažiau atliekų. Po akcijos Kelmės girininkijos girininkas Egidijus Želvys padėkojo už darbą ir kartu su Kražantės progimnazija visus pavaišino skania koše./D. Butkuvienė/

Mokinių pavasario atostogų metu dalyvavome respublikinėje pradinio ugdymo mokytojų konferencijoje „Mokinių įsitraukimas į veiklą pamokoje – mokymosi kokybės sąlyga“, kuri vyko Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje. Jos metu skaitėme pranešimą „ Mokymąsi aktyvinančių metodų taikymas naudojant Valdorfo pedagogikos metodikos elementus“.

Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie efektyvaus mokinių įsitraukimo į veiklą pamokoje organizavimą, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Pradinių klasių mokytojos iš įvairių šalies mokyklų dalijosi metodine patirtimi, kaip pamokose padėti mokiniams išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti ir tikslingai panaudoti įgytas žinias ir patirtį, atrasti ir kelti idėjas, motyvuoti juos siekti individualios ugdymosi pažangos. Analizavome sėkmės istorijas apie efektyvų mokinių įsitraukimo į veiklą pamokoje organizavimą. Džiaugiamės turėjusios galimybę pagilinti pradinio ugdymo mokytojų dalyko turinio planavimo ir perteikimo pamokoje, inovatyvumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų įgūdžius. Ačiū konferencijos organizatoriams, kurie skatina mokytojų bendradarbiavimą, pozityviosios patirties sklaidą. Po pranešimo kai kurių mokyklų mokytojai, dalyvavę konferencijoje, pareiškė norą atvykti į mūsų mokyklą pasisemti patirties taikant Valdorfo pedagogikos metodikos elementus, kurie padeda mokiniams įsitraukti į aktyvią veiklą pamokoje, geriau įsiminti mokomąją medžiagą. Smagu matyti kolegių nuostabą, jog visi netradiciniai, inovatyvūs, įdomūs dalykai vyksta visai netoli, Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje. /Pradinių klasių mokytojos Aldona Baškienė, Jūratė Laurutienė, Audronė Narbutienė/

Mūsų mokyklos devintokai ir dešimtokai vėl lankosi ir susipažįsta su profesinėmis mokyklomis. Balandžio 6 dieną buvome nuvykę į Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrių Budraičiuose. Mus pasitiko profesinio mokymo vadovė Alma Grišiutė. Ekskursijos metu mokiniai susipažino su mokymo programomis, kurias siūlo mokykla baigus 10 klasių: tai kaimo turizmo organizatoriaus, auklės, floristo, konditerio, technikos priežiūros verslo darbuotojo, automobilių mechaniko specialybės. Taip pat mokiniai turėjo galimybę kelias specialybes išbandyti praktiškai. Merginos savo gebėjimus išbandė konditerio srityje, kepė keksiukus. O vaikinai buvo pakviesti į automobilininko mechaniko specialybę. Ten jie apžiūrėjo mokymo klases, bendravo su profesijos mokytojais, apžiūrinėjo automobilius ir juos vairavo. Visi patenkinti, pavaišinti ir pamaloninti grįžome į mokyklą. /Profesijos patarėja Ingrida Makauskienė/.


Kovo 31 d. mokyklos 6-7 kl. mergaičių vokalinis ansamblis dalyvavo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje vykusiame dešimtame – jubiliejiniame angliškų dainų konkurse. Šių metų renginio tema – „Legendos nemiršta“. Ansamblio dainininkėms buvo įteiktas padėkos raštas ir atminimo dovanėlės – Tytuvėnų gimnazijos mokinių kepti keksiukai, o taip pat Tytuvėnų klebono R.Žaromskio specialusis prizas. /Muzikos mokytoja L.Daunienė/Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai, pradinių klasių mokytoja metodininkė Mikalina Puidokienė, muzikos mokytoja metodininkė Laima Daunienė kovo 30 dieną pravedė pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir muzikos integruotą pamoką Kelmės miestelio šile. Vienu galingu „TAIP!“ nutarėme vykti mokykliniu autobusėliu į miesto šilą ir sutvirtinti, sulieti žinias, gebėjimus, įgytus per pamokas, į visumą.

Graži išaušo diena. Karšta. Spėliojome, kokia galėtų būti oro temperatūra. Diskutavome, ar mokinių apranga tinka esamoms oro sąlygoms. Važiuodami aiškinomės, kodėl šiuo metų laiku ilgėja dienos, nusakėme Žemės padėtį Saulės atžvilgiu įvairiais metų laikais. Miške pirmiausia sugrojome fleitutėmis L.van Bethoveno 9 simfonijos „Odę Džiaugsmui“. Vėliau trečiokai ir mokytoja Laima Daunienė švelniais balsais uždainavo apie pavasarį.Vaikams pritarė stebuklingas paukščių choras. Kiekvienas trečiokas turėjo susirasti gamtos foną atitinkantį eilėraštį. Labai visi pasistengėme. Buvo įdomu. Skambėjo eilės: „Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau...“, „Aš inkilėlį medyje pakabinau...“, „Ir nukirto medelį žmogus...“, „Vingiuoja per mišką keliukas...“ „laitės auga pamiškėj...“ , „Pavasario saulė prašvito meiliai...“. Prie miško keliuko papuošėme medelį. Ten sukabinome sparnuotas frazes praeiviams: „Nedegink žolės“, ,,Terši gamtą – purvinas tavo vidus“, „Žemės turtus mylėkime kaip save!“, kurias sukūrėme per lietuvių kalbos pamokas.Gal susimąstys, kodėl mums nuotaika gedo, pamačius automobilių panaudotas padangas, tuščius butelius, putplasčio, polietileno ir dar neaiškių šiukšlių krūvas... Aptarėme, kodėl negalima deginti žolės, kaip elgtis miške su ugnimi. Devyni mokiniai pirmą kartą pamatė miške augančias žibutes, plautes, blužnutes... Sėdėjome ant storo, apdegusio ąžuolo rąsto, klausėmės paukščių giesmelių, stebėjome žaluma besipuošiantį mišką, vaišinomės mamyčių suruoštais sumuštiniais. Kiekvienas reflektavome tyliai, o vėliau buvo ištarta garsiai „Mums reikia tokių pamokų...“. /Mokytoja M.Puidokienė/.
Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena, todėl 2017 m. balandžio 3 dieną mokykloje vyko jau tradicija tapęs Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas. Ilgosios pradinukų pamokos antroji dalis vyko aktų salėje, kur mokinukai šventę pradėjo linksmu šokiu. Žingsnelius rodė 1-4 klasių mokinių šokių būrelio šokėjai ir jų vadovė mokytoja J. Žakarienė.

Sveikindama šventės dalyvius mokyklos direktorė A.Zavadskienė linkėjo įdomios pamokos, geros nuotaikos, puikių emocijų, taip pat saugių ir pavasariškų Šv. Velykų atostogų bei stiprių margučių. Sergėjaus Mochitino kreipiamąsi į skaitančius pasaulio vaikus ir suaugusius perskaitė direktorės pavaduotoja ugdymui I.Siliūnė. Pagrindinė laiško mintis – augti su knyga, „...nes juk skaitydamas gali nusikelti į kitas žemes ir pasaulius, praplėsti vaizduotę. Daugelis skaitydami esame pagalvoję: čia apie mane parašyta! Ir mylimas personažas staiga pasirodo esąs panašus į tave. Jį kamuoja tie patys rūpesčiai ir jis garbingai ieško išeities. O štai kitas personažas visiškai į tave nepanašus, bet taip norisi būti tokiam kaip jis – tokiam pat drąsiam ir išradingam.“ Mažuosius skaitytojus džiugino jaunučių chorelis, vadovaujamas muzikos mokyt. L.Daunienės. Mokyklos bibliotekininkė J.Leščauskienė mokinius trumpai supažindino su Tarptautinės vaikų knygos dienos istorija bei šios idėjos iniciatore Jella Lepman. Ji buvo vaikų rašytoja iš Vokietijos. Taip pat buvo pristatomas ir šių metų minėjimui sukurtas Mikhailo Fedorovo plakatas.

Bibliotekininkė džiaugėsi gausiu mažųjų skaitytojų būriu ir už aktyvų knygų skaitymą apdovanojo padėkomis, pasirašytomis mokyklos direktorės. Taip pat dėkojo ir mokytojoms Sonatai Rimkuvienei (2a kl.), Mikalinai Puidokienei (3a kl.) ir Salomėjai Grišiuvienei (4b kl.) už skatinimą skaityti ir gerbti knygas. Renginio pabaigoje mokyklos mokinių prezidentė A. Mickūnaitė (7a kl.) pagrojo kanklėmis nuostabų D. Skarlati kūrinį „Arija“ (paruošė Algirdo Lipeikos meno mokyklos mokyt. D. Miliauskienė).

Šia proga, kurios minėjimas sutampa su žymaus danų rašytojo H. K. Anderseno gimtadieniu, mokyklos bibliotekininkė kartu su lietuvių kalbos mokytoja D. Ramanauskiene vedė integruotas lietuvių kalbos pamokas penktokams apie Tarptautinę vaikų knygos dieną, perskaitytas kreipimąsis į pasaulio vaikus ir suaugusius bei įteiktos padėkos penktokams, geriausiems mokyklos bibliotekos skaitytojams. Šią dieną visi buvo geros nuotaikos, džiaugėsi apdovanojimais bei žadėjo mylėti ir gerbti knygą. /Mokyklos bibliotekininkė Jurgita Leščauskienė/.
Kovo 30 d. mokykloje vyko būsimų pirmokų ir jų tėvų vakaras „Tavo mokykloje“. Susitikimą pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė, kuri deklamavo eilėraštį apie spalvas ir pristatė darbotvarkę, išskirdama du planus: vieną – vaikams, o kitą – Vakaro metu tėvams buvo trumpai pristatyta Valdorfo pedagogikos filosofija, kuria mokykla vadovaujasi jau penkerius metus. Taip pat pristatyti mokytojai bei neformaliojo ugdymo veiklos, veikiančios pailgintos dienos grupės, mokyklos tradicijos, pavėžėjimo, maitinimo galimybės. Tuo tarpu, kol tėvams buvo teikiama informacija apie mokykloje teikiamas galimybes, būsimi pirmokai laiką leido mokyklos erdvėse: šoko smagius šokius su choreografijos mokytoja Jovita Žakariene, žiūrėjo filmuką apie draugystę, sportavo sporto salėje, skanavo bandutes ir gėrė arbatą mokyklos valgykloje. Grįžę mažieji mokinukai dalinosi įspūdžiais apie smagiai ir įdomiai praleistą laiką. Susitikimas baigėsi kvietimu tėvams ir vaikams prisijungti prie Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios dienos.
Kovo 30 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje vyko Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių teorinė–praktinė konferencija „Vaikas vaikui: galiu padėti sau ir tau“.

Jos tikslas buvo paskatinti moksleivius kūrybiškai išreikšti nuomonę apie psichinės sveikatos išsaugojimą kaip sveikos visuomenės vertybę. Konferencijoje išklausėmė 15 įdomių pranešimų. „Aukuro“ mokyklai atstovavo net aštuonios mokinės. Austėja Krinciūtė ir Saulė Sapragonaitė skaitė pranešimą „Ar mes priklausomi nuo IT?“(mokytoja A.Vaitkevičienė); Edvina Andrijauskaitė 8b ir Raminta Kasparaitė 8b – „Kaip jaučiamės mokykloje ir kaip pagerinti savijautą?“(mokytoja A.Vaitkevičienė). Gustė Bredelytė (5a) ir Danielė Domeikytė (5a)– „Kaip jaučiasi penktokas mokykloje?“(mokytoja D.Ramanauskienė); Eglė Sancevičiūtė ir Jurgita Bredelytė iš dešimtos klasės (S.Rukaitė-Kalytienė) pristatė pranešimą „Internetiniai žaidimai. Jų poveikis psichinei sveikatai.“ Kartu vyko mokytoja A.Vaitkevičienė, socialinė pedagogė D.Kančiauskienė ir sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė,joms buvo naudinga išgirsti vaikų mintis, tyrimų apie emocinę sveikatą, įvairias priklausomybes rezultatus.Pranešėjos džiaugėsi patobulinusios viešosios kalbos įgūdžius, gautomis padėkomis ir ovanėlėmis. Mūsų komanda buvo pati gausiausia ir pelnė padėką už akyvumą.Organizatoriai dėkojo, žadėjo, kad tokia mokinių konferencija bus organizuojama ir kitais metais. /A.Vaitkevičienė/.
Kovo 28 dieną 10a klasės mokiniai ir mokyklos profesijos patarėja Ingrida Makauskienė susitiko su VŠĮ Raseinių technologijų ir verslo mokyklos atstovais. Direktoriaus pav. ugdymui Sigita Sakalauskienė ir profesinio mokymo skyriaus vedėja Simona Petkutė suteikė mokiniams informacijos apie įstojimo ir mokymosi sąlygas mokykloje.Taip pat mokiniams pristatė ,kokias profesijos mokymo programas gali mokytis įgiję pagrindinį išsilavinimą.


Kovo 24 d. 1-4 klasių mokinių neformaliojo ugdymo būrelio „Medžio darbai" mokiniai kartu su technologijų mokytoju Kęstučiu Leškiu kėlė savo padarytus inkilus į medžius, esančius mokyklos teritorijoje.Kovo 20-24 d. visoje Lietuvoje buvo vykdoma veiksmo savaitė „Be patyčių – 2017“. Prie šios akcijos prisijungė ir mūsų mokykla. Visą savaitę mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Per klasių valandėles ir dorinio ugdymo pamokas mokytojai su mokiniais kalbėjo, diskutavo, žiūrėjo video medžiagas patyčių prevencijos tema. 1-4 kl. mokiniai dalyvavo piešinių parodoje „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“. Mokykla pasipuošė „Draugystės grandine“ - kiekvienas mokinys bei mokytojas iš popieriaus kirpo žmogeliukus, ant jų užrašė savo vardus ir kabino mokyklos koridoriuje į vieną juostą. Mokyklos 5-6 klasių mokinių komanda dalyvavo rajoniniame renginyje „Būkim kartu – būkim draugais 2“, kuris vyko Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Vieną savaitės dieną skyrėme vandeniui „Mes tolerantiški vandeniui“, taip paminėjome Pasaulinę vandens dieną. Mūsų savaitė baigėsi paskaita 5-10 kl. mokiniams „Etiketas socialiniuose tinkluose“, ją skaitė programų vadovas, laidų vedėjas Dovydas Petkus. Jis pasakojo, kaip susikurti etiškai tvarkingą facebook paskyrą, kokią informaciją galima skelbti ir kokios nereikėtų viešinti. 5-7 kl. mokinių komanda ruošiasi dalyvauti rajoninėje mokinių konferencijoje Užventyje „Vaikas vaikui: galiu padėti sau ir tau“, čia jie skaitys pranešimus apie bendravimą, tarpusavio santykius, pagalbą vienas kitam susidūrus su patyčiomis. /Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė/.