Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Gegužės 25d. PUG ugdytiniai surengė atsisveikinimo su pirmaisiais mokslo metais, šventę. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai buvo stebimi visus mokslo metus, taikant įvairius pažinimo metodus , išsiaiškinami vaikų poreikiai, jų savijauta, gebėjimų lygis. Remiantis „Priešmokyklinio ugdymo“ standartu mokslo metų pabaigoje nustatyta kiekvieno ugdytinio individuali pažanga, atliktas galutinis pasiekimų įvertinimas. Plačiau...


Mes ateinam tavęs, Vasara, pasitikti ! Su tokiu kreipiniu pirmokėliai gegužės 24dieną išvyko į pažintinę –mokomąją ekskursiją į Lyduvėnus. Tai miestelis Raseinių rajone, Šiluvos apylinkėje, Dubysos dešiniame krante. Lyduvėnai alsuoja turtinga praeitimi.

Aplankėme du piliakalnius - Danutės ir Barsukalnio. Miestelio pavadinimo kilmė įdomi. Kunigaikštis išjojo į mūšį. Jo mylimoji Danutė ant gražaus dvaro piliakalnio laukė ir graudžiai verkė. Ašaros tekėjo upeliais. Visiems kalbėjo:„Liūdžiu viena, liūdžiu viena, laukiu kunigaikščio“. Atsirado nuo ašarų upelė Liūdžiuvėlė. Piliakalnis pavadintas Danutės vardu. Iš posakio ,,Liūdžiu viena“ kilęs dabartinis miestelio pavadinimas Lyduvėnai. Pabuvojome bažnytėlėje, kuri per karą buvo sudeginta. Žavėjomės vienu didžiausiu, ilgiausiu, aukščiausiu Lietuvoje tiltu.1941 metų rudenį prie Lyduvėnų fašistai sušaudė apie 300 žmonių. Mokyklos autobusu pakilome į aukštą Barsukalnį. Miško aikštelėje įsirengėme stovyklavietę. Mokėmės užkurti laužą. Kepėme dešreles, skaniai papietavome. Gvido mama pravedė pirmokėliams pamokas gamtoje. Teorijos įgytas žinias pritaikėme praktiškoje veikloje. Reikėjo išmatuoti atstumą nuo vieno medžio iki kito, surasti nurodytus augalus, medžius ir kt. Buvo labai įdomu ir užduotis atlikome puikiai. Žaidėme žaidimus, bendravome. Laikas prabėgo labai greitai. Karšta saulutė , tyras oras gamtoje, nuostabi nuotaika, naujos žinios ir patirtis – viskas atmintyje! Tiesa, o kokia ekskursija be ledų? Atsigaivinę ledais, laimingai grįžome į mokyklą.
Jurgita Iminavičienė, 1a klasės mokinio Gvido mama

Gegužės 20 d. – biologinės įvairovės diena. Šią dieną sodinome mokyklos 25 – ečio alėją. Senovine sutartine renginį pradėjo mokytojos L. Užomeckienės vadovaujamos merginos. Apie medžių mitologiją kalbėjo Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorė mokykloje D. Butkuvienė. Mokyklos direktorė A. Zavadskienė, sveikindama mokyklos bendruomenę, pasidžiaugė, kad simboliškai sodiname 25 ąžuoliukus ir liepaites. Medelius mokyklai dovanojo Kelmės girininkijos girininkas Egidijus Želvys. Po vieną medelį pasodino kiekvienos klasės atstovai, mokytojai ir ūkinės dalies kolektyvas.
Gegužės 18 d. neformaliojo ugdymo būrelio „Teatras ir diskusijos“ nariai dalyvavo Kelmės raj. policijos komisariato organizuoto filmų konkurso prevencijos tema baigiamajame renginyje.

Mes dažnai kartojame „Mokykla – antri namai“, o klasė tai ne tik kolektyvas, bet ir šeima.

Gegužės 14 dieną, šeštadienį, 5b klasės mokiniai nusprendė praleisti kartu ir turiningai. Ryte, pusę devynių, sėdome į mokyklinį autobusą ir išvykome į Kauną. Pirmiausiai aplankėme Kauno zoologijos sodą, kur geriausiai girdėjosi didingas liūto riaumojimas. Smagu buvo įvairius gyvūnus pamatyti iš arčiau, o ne tik vadovėliuose. Po pietų patraukėme į Rumšiškių liaudies buities muziejų, kur vyko festivalis šeimai „Visa Lietuva“. Turėjome galimybę apžiūrėti muziejaus ekspozicijas apie Lietuvos kaimus, aplankėme pradžios mokyklą, pabuvojome medžio, molio, gintaro dirbtuvėse ir aktyviai dalyvavome festivalio siūlomose programose. Mokiniai noriai mokėsi žongliruoti fakyrų pamokėlėje, vaikščiojo kojokais, bendravo su gyvūnų globos namų darbuotojais. Liaudies dirbinių mugėje pasirūpino suvenyrais ir dovanėlėmis tėvams ir draugams. Muziejaus ekspozicijos maršruto pabaigoje užsukome į tremtinių jurtą, kur dalyvavome rimtoje istorijos pamokoje. Visą valandą tyliai klausėmės pasakotojos prisiminimų iš vaikystės, praleistos tremtyje. Namo važiavome pavargę, bet laimingi, kupini įspūdžių ir planuodami kitas keliones.Gegužės 13 d. mokyklos kiemelyje vyko tradicinė Kermošiaus šventė. Dalyvavo visi, kas norėjo parduoti, pirkti ar pademonstruoti savo gaminius.

Šventę pradėjo kviesliai – 4a klasės mokiniai Monika Zdanavičiūtė ir Tadas Kasparas. Jie kvietė visus, didelius ir mažus, dalyvauti Kermošiuje. Savo amato mokė ir demonstravo rankdarbius liaudies meistrai – lazdų drožėjas Mečislovas Ežerskis, audėja ir verpėja Ona Butvilienė ir audėja Marė Žukauskienė Jie nuoširdžiai bendravo su vaikais, atskleidė savo meno dirbinių paslaptis.

Gegužės 13 d. grupė PUG, 1-4 ir 7-9 klasių mokinių, lydimi muzikos mokytojos L.Daunienės ir vokiečių kalbos mokytojos V.Truncienės, vyko į Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje organizuotą respublikinį vokiškos dainos festivalį. Galimybę atstovauti Kelmės rajonui šiame renginyje mokiniai išsikovojo laimėję pirmąją vietą chorų tarpe tradicinėje rajoninėje vokiečių kalbos šventėje. Festivalyje dalyvavo 23 Lietuvos mokyklų atstovai, kurie mokosi vokiečių kalbos ne tik skaitydami ar versdami tekstus, bet ir dainuodami. Renginys truko visą popietę. Per pertrauką, kol komisija vertino mokinių dainas, vaikus skaniais pietumis pavaišino Vilniaus Goethe institutas – pagrindinis festivalio rėmėjas ir organizatorius. Vertinimo komisija mūsų mokyklos mokiniams įteikė padėkos raštą už ŠAUNUMĄ! Nors oras buvo šaltas ir lietingas, bet namo išvykome tik pabuvoję prie jūros.
Gegužės 3 d. Elvyravos pagr. mokykloje vyko mokinių olimpinio festivalio I-IV klasių šaškių varžybos. Jose, vadovaujami pradinių klasių mokytojos metodininkės Sonatos Rimkuvienės, dalyvavo 4 b klasės mokiniai: Vasarė Andruškaitė, Dominykas Apočkinas, Dovydas Levickis ir Kristupas Norutis. Po atkaklios kovos mokyklos komanda tarp Kelmės rajono vidurinių mokyklų užėmė II vietą.Gegužės mėnesio pradžioje mokyklos bibliotekoje surengta paroda „Gyvenimas atiduotas kitiems“. Ji skirta Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo Palaimintuoju atminimui. Pradinių klasių mokiniams apie Šventojo Tėvo gyvenimą, meilę žmonėms pasakojo bibliotekininkė D.Janavičienė ir tikybos mokytoja D.Druktenienė.Gegužės 3 d. vyko priešmokyklinio ugdymo grupės Mamos dienos paminėjimo šventė bei baigiamoji vokiečių kalbos projekto „Hans Hase“ pamokėlė, kurioje dalyvavo ir grupės tėveliai.

Vaikai padainavo daineles lietuvių ir vokiečių kalbomis, padeklamavo eiles skirtas mamoms, joms įteikė savo užaugintas geles be to pasidalino savo džiaugsmu ir laimėjimais 11-oje rajoninėje vokiečių kalbos šventėje, kuri vyko balandžio 29d. PUG vaikai savo vokišką programėlę parodė ir šventės svečiams, iš kurių sulaukė didžiulio palaikymo, saldumynų ir piniginių prizų. Dalis PUG mokinių dalyvavo ir bendroje mokyklos programoje. Mokyklą atstovaujanti grupė atliko Michael Jackson dainą „Heile Welt – Kindertraum“, su kuria laimėjo pirmąją vietą rajone ir buvo apdovanota 500 litų piniginiu prizu. PUG mokinių dalyvavimas Vilniaus Goethe instituto projekte „Hans Hase“ ir ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas davė puikius rezultatus. Todėl vokiečių kalbos mokymas bus tęsiamas ir kitais mokslo metais.