Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Gegužės 26 d. priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai surengė atsisveikinimo šventę. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai buvo stebimi visus mokslo metus, taikant įvairius pažinimo metodus , išsiaiškinami vaikų poreikiai, jų savijauta, gebėjimų lygis. Remiantis „Priešmokyklinio ugdymo“ standartu, mokslo metų pabaigoje nustatyta kiekvieno ugdytinio individuali pažanga, atliktas galutinis pasiekimų įvertinimas.

Visi PUG ugdytiniai pasiekė brandą mokyklai , įsisavino visų 5 kompetencijų grupes - socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę – įgijo gebėjimus, būtinus sėkmingam ugdymuisi pirmoje klasėje. Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti pavartyti vaikystės knygą, kur pasaulis toks tyras, šviesus ir laimingas, o vaikai – it mažas daigelis, skleidžiantis pumpurus dideliam gyvenimui. Šventės metu vaikai deklamavo eilėraštukus apie vaikystę, mamą, mokyklą. Dainavo daineles: „Varnėnai“, „Dzinguliukai“, „Lietuva“, „Mes- pirmokai“. Parodė vaizdelį „Raidžių paradas“ , šoko ratelį- žaidimą „Gaspadinė“ Šventėje dalyvavo direktorės pavaduotoja I. Gedvygienė, kuri įteikė „Zipio draugų“programos baigimo diplomus, mokytoja D. Levickienė – knygeles „Mažoji gamtos abėcėlė. Metų laikai“ ir pasakė, kad vartėm dar mažutę gyvenimo knygą, į kurią jie rašys tolesnes istorijas, o čia įsižiebusi draugystės, šilumos ugnelė lai pasklis jų kelyje, kad mokėtų bendrauti su silpnesniu ir mažesniu, mokėtų pasidžiaugti kito sėkme, išsaugoti širdelėje nepakartojamą mamos ir vaiko meilę, visą gėrį ir grožį, kurį patyrė iš visų jiems geriausios kloties linkinčių žmonių.
Gegužės 21 d. į Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos aktų salę gausiai sugužėjo pirmokėlių tėveliai, seneliai, broliukai, sesutės į tradicinę Abėcėlės šventę, kurioje dalyvavo 1a ir 1b klasių mokiniai. Jie buvo pasipuošę naujomis mokyklinėmis uniformomis. Kiekvienas mokinukas išmoko eilėraštuką apie jam paskirtą raidelę. Dainavo daineles apie rainiukų mokyklą, debesėlį, mamytę, nykštuką ir kt. Kiekvienos klasės mokiniai pašoko po tris šokius, kuriuos paruošė choreografijos mokytoja D.Bakšienė. Pabaigoje pirmokėliai pašoko jungtinį šokį. Abėcėlės šventėje dalyvavo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui I.Gedvygienė, mokyklos direktorė A.Zavadskienė, kuri pasveikino pirmokėlius ir įteikė jiems diplomus. Programėlę paruošė pradinių klasių vyr. mokytoja D.Paulauskienė ir mokytoja metodininkė S.Grišiuvienė.

Gegužės 19 d. mokykloje įvyko anglų kalbos „Abėcėlės Šventė“. Joje dalyvavo 2a ir 2b kl. mokiniai ir jų tėvai. Šventės metu mokiniai parodė, ką išmoko per pirmuosius kalbos mokymosi metus, pristatydami anglų kalbos abėcėlę, kalbėdami poromis, atlikdami dainas ir kt. Visi dalyvavę mokiniai gavo dovanėles (mini-žodynus). Šventę ruošė anglų kalbos mokytojos Ilona Janušauskienė ir Sigita Domeikienė.


Mokykla gegužės 3-7 d. dalyvauja „Drąsinkime ateitį“ visuomeniniame projekte kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje. Projekto tikslas - Europos dienos paminėjimas. Gegužės 3 d.12-okai kūrė patektis apie ES, gegužės 5 d.10-okai susipažino su ES, jos institucijomis, funkcijomis. gegužės 7 d. visose Lietuvos mokyklose 9,00-9,45 val. įvyks Europos egzaminas „Ką aš žinau apie ES?“.

Šiandien mokykloje įvyko Europos Sąjungos konkursas. Jame dalyvavo 8-10 kl. mokiniai. Visi dalyvavę mokiniai gaus pažymėjimus. Konkursą ruošė - Ingrida Maleckienė, pravesti konkursą padėjo - istorijos mokytoja-metodininkė Janina Každailienė, istorijos vyr. mokytoja Virginija Ivanauskienė. 6-9 klasių tarpe viktorinoje „Ką aš žinau apie ES" I-III vietomis dalinasi 9a klasės mokiniai: Simona Kundrotaitė, Airintas Šimkus, Paulius Ivanaukas. 10 klasių tarpe Europos egzamino užduotis geriausiai atliko ir nugalėtojais tapo: I vieta Karolina Jakaitytė, 10b kl., II vieta - Justina Karpavičiūtė, 10c kl., III vieta - Darius Daktaras, 10c kl. SVEIKINAME NUGALĖTOJUS!!!!Gegužės 5 d. 17 val. – „Padėkos diena“. Dėkojame tėveliams.

Sugrįžome iš Belgijos... Baigėsi klasių mainų projektas su Roeselari vidurinės mokyklos mokiniais.

Klasių mainai kėlė daug tikslų - susipažinti su kitos valstybės kultūra, papročiais, palyginti jaunimo kasdieninį gyvenimą, aptarti iškylančias problemas, aplankyti istorines vietas, bendrauti anglų kalba ir ieškoti naujų bendradarbiavimo formų. Visi jie įgyvendinti su kaupu. Kovo 9-12 dienomis mokykloje svečiavosi 25 mokiniai ir 3 mokytojai iš Belgijos, o balandžio 28 – gegužės 4 dienomis mūsų 24 mokiniai ir direktorės pavaduotoja ugdymui D.Viliūnienė lankėmės Roeselari vidurinėje mokykloje. Įspūdžių daug: belgų mokiniai labai išsamiai pristatė savo šalį, susitikome su Roeselari miesto mero pavaduotoju, lankėmės Brugge, Gente, Briuselyje, atlikome praktines užduotis, dalyvavome ekskursijoje ES parlamente, mokėmės kepti Briuselio vaflius, lankėmės šeimose, aktyviai įsijungėme į jaunimo kasdienį gyvenimą, važiavome dviračiais, traukiniais, skridome lėktuvu. Ir nuolat bendravome anglų kalba! Išsiskiriant riedėjo ašaros... Ir pagrindinis klausimas – kada kitas projektas? Nes tai, ką patiri gyvendamas naujoje šeimoje, su kuria susibendravai per labai trumpą laiką, niekada nepatirsi vykdamas į turistines keliones ir gyvendamas viešbutyje. Pamatysi gal ir daugiau, bet... Projektą parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Viliūnienė ir anglų kalbos mokytojas Bart Georg, talkino mokytojai Laima Miestauskienė, Bart Depestel ir Stephanie Seys.Balandžio 28 d. Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla kartu su Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru organizavo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „MOKYKLOS IR ŠEIMOS VAIDMUO VAIKO EMOCINIO INTELEKTO UGDYMUI“. Akimirkos iš renginio:

Dėmesio!!! Balandžio 19-23 dienomis mokykla prisijungia prie Pasaulinės veiksmo savaitės „PAMOKA VISIEMS“, organizuodama ATVIRŲ DURŲ SAVAITĘ ir akcentuoja UNESCO programos „Švietimas visiems“ tikslus: 3-ias – švietimas, suteikiantis gyvenimui reikalingų įgūdžių, 6-as – švietimo kokybės svarba. ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖS PROGRAMA.

Pirmosios akimirkos:
Balandžio 24 d. – „Badmintono diena“:
Balandžio 23 d. – „Pamokų visiems diena“:

Balandžio 22 d. – „Gamtosauginės mokyklos diena“:Balandžio 21 d. – „Olimpinio judėjimo diena“:
Balandžio 20 d. –„Menų, projektinės veiklos ir neformaliojo ugdymo diena“:Balandžio 19 d. – „Sveikos ir saugios mokyklos diena“:Balandžio 16 dieną, po pamokų, apie tris šimtus 5 – 11 klasių mokinių ir mokytojų tvarkė Kelmės pušyną. Daugiau nei šimtas pradinių ir PUG klasių mokinių su savo mokytojomis tvarkė Kelmės krašto muziejaus teritoriją. Idėja rengti „DAROM“ 2008 m. kilo grupei Estijos savanorių. Akcija „DAROM 2010“ - pernai vykusios akcijos „DAROM 2009“ tęsinys. Mūsų mokyklos bendruomenė vėl buvo labai aktyvi. Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams už sąmoningumą ir pilietiškumą, įgyvendinant ekologišką idėją. 8a klasė aktyviausia akcijojos „DAROM 2010“ dalyvė. Dalyvavo 90 procentų šios klasės mokinių.

Balandžio 15 d. mūsų mokykloje įvyko jau 2-asis rajoninis 5 kl. konkursas HAPPY ENGLISH. Jame dalyvavo 5 komandos iš Kražantės ir Karklėnų pagr. mokyklų, Vaiguvos ir Aukuro vid. m-klų ir Tytuvėnų gimnazijos. Buvo renkama geriausiai anglų kalbą žinanti komanda. Nugalėtojais tapo mūsų mokyklos komanda. Konkurso iniciatorė yra mokytoja A.Bilienė. Konkursą rengti padėjo mokytojos Z.Petraitienė, I.Janušauskienė, S.Domeikienė ir A.Kančelkytė.