Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

2010 m. rugsėjo 21d. vyko pasaulinė medelių sodinimo akcija, kurią organizuoja ENO (pasaulinis virtualių mokyklų tinklas,

kuris rūpinasi ekologinės pusiausvyros palaikymu). Akcijos tikslas apjungti mokyklas iš visų pasaulio šalių, skatinti taiką, kelti mokinių sąmoningumą aplinkosaugos srityje. Rugsėjo 21 d. „Jaunuosius miško bičiulius“, kuriems vadovauja biologijos mokytoja Danutė Butkuvienė, aplankė Kelmės girininkijos girininkas Egidijus Želvys. Svečias atvežė dovanų mokyklai – 3 keturmetes pušaites. Medelius sodino penkiolika 5a, 5b ir 5c klasių mokinių. Akcijos metu mokiniai išmoko taisyklingai pasodinti medį, sužinojo, kaip nustatyti spygliuočių amžių. Po akcijos girininkas dar ilgai bendravo su „Jaunaisiais miško bičiuliais“. Jis papasakojo apie miškininko profesiją, kasdienius darbus miške. Aptarė būsimus konkursus, akcijas, stovyklas 2010-2011 m.m.









Rugsėjo 8 dieną 36 mokyklos mokiniai ir 4 mokytojai

buvo išvykę į edukacinę kelionę į Kuršių Neriją. Kelionės dalyviai – didžiausią pažangą per 2009-2010 mokslo metus padarę mokiniai ir aktyviausi klasių seniūnai bei savivaldos atstovai. Išvyka skirta vadovaujantis mokyklos kultūrinės pažintinės veiklos programa. Mokiniai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Nidą, lipo į Raganų kalną Juodkrantėje, kopė į Parnidžio kopą, domėjosi Kuršių Nerijos susiformavimo istorija, domėjosi senųjų kuršių gyvenimu, poilsiavo prie Baltijos jūros. Kelionės akimirkos:







Rugsėjo 1-osios šventės akimirkos:














Rugsėjo 1-osios įspūdžiai

Šiemet Rugsėjo 1-oji buvo graži šventė. Man labai patiko, kai visų klasių mokiniai turėjo praeiti pro aukurą, užsidegti žvakelę ir tą šilumą parsinešti į savo klasę. Labai gražiai atrodė mokiniai su naujomis mokyklinėmis uniformomis. „Aukuro“ mokyklos mokiniai savo apranga buvo pastebimi bažnyčioje, gatvėse. Šiais mokslo metais žadu stropiau mokytis.

Deimantė L. 9 klasė

Tai buvo mano laimingiausia diena, nes atėjau į atnaujintą mokyklą. Susipažinau su savo klasės draugais. Jie buvo visi man geri ir mandagūs. Mokyklos kiemelyje giedojome Lietuvos himną. Paleidome skristi oro balioną su savo svajonėmis. Šventės pabaigoje dainavome mokyklos himną. Po pietų aš su mama važiavome į Kauną. Ten šokinėjau ant batuto, buvau lazerių kambary. Buvo labai smagu!

Vaida B. 5b klasė

Ši Rugsėjo 1-oji buvo įdomiausia. Šventė buvo be galo graži. Giedojome Lietuvos ir mokyklos himnus. Susitikau su klasės draugais. Į mūsų klasę atėjo mokytis naujokė. Įdomu tai, kad ji anksčiau mokėsi Anglijoje. Važinėjomės su naujuoju mokykliniu autobusu.

Einoras P. 3a klasė

Man ši Rugsėjo 1-oji buvo nuostabiausia ir geriausia, nes važinėjomės su naujuoju mokykliniu autobusu. Jis buvo papuoštas balionais.

Rugilė V. 3a klasė

Ryte mes atėjome į mokyklą. Čia mus pasitiko mokytoja su šypsena veide. Paskui mes visi susėdome ratu ir žaidėme žaidimus. Paskui mums mokytoja davė svajonių knygą, man ji labai patiko.

Rugilė T. 4a klasė

Kai atvėriau klasės duris, pamačiau daug savo klasės draugų. Įteikiau savo mokytojai gėlių. Džiaugiausi pagražėjusia mokykla, savo klase.

Tadas K. 4a klasė

Rugsėjo 1-ąją mes susitikome su draugais. Papasakojome, ką veikėme per atostogas. Pamatėme naujai sutvarkytą klasę, daug didesnę ir gražesnę. Pamatėme naujai nudažytą mokyklą, spindinčius langus, naujai suremontuotus tualetus Čia mokytis bus labai gera.

Erika M. 3b klasė

Ši Rugsėjo 1-oji labai įsimintina. Buvome su mokyklinėmis uniformomis, visi Kelmėje į mus atkreipė dėmesį. Mus pasitiko pagražėjusi mokykla. Didžiulė staigmena, kad pagaliau turime mokyklinį autobusą, su kuriuo mus jau pavėžino.

Labai gražiai atrodė šventė mokyklos kiemelyje, kai visi mokiniai buvo su uniformomis. Pagražėjusi mokykla. Labai myliu savo mokyklą.

Labai graži diena, graži šventė, nuotaika puiki, nes visi mokiniai su uniformomis, išskirtiniai. „Aukuras“ – jėga!

Puiku, gražu, nuostabu...

4b klasės mokiniai

Brandos atestatų įteikimo ceremonijos akimirkos...









MOKINIUS NUO 11-OS METŲ KVIEČIA VASAROS POILSIO STOVYKLA „SPALVOS VAIKAMS-COLOUR4KIDS“. Poilsiausime prie Vėžiažerio, Kelmės raj. Stovyklos laikas: liepos 19-25 dienos. Vadovai - olandų studentai.

Jūsų laukia geras poilsis, įdomus laisvalaikio praleidimas, sportinės varžybos ir kt. Kelialapio kaina - 150, -Lt. Informacija: tel. 8-686-9324 Dalia Viliūnienė Nepavėluokite užsiregistruoti, nes vietų skaičius ribotas. Stovyklautojų susirinkimas - liepos 14 dieną 10 val. mokyklos mokytojų kambaryje.







Gegužės 28 d. mokykloje nuskambėjo paskutinis skambutis dvyliktokams ir dešimtokams bei baigėsi 2009/2010 mokslo metai PUG, 1-5 ir klasių mokiniams.










Gegužės 26 d. priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai surengė atsisveikinimo šventę. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai buvo stebimi visus mokslo metus, taikant įvairius pažinimo metodus , išsiaiškinami vaikų poreikiai, jų savijauta, gebėjimų lygis. Remiantis „Priešmokyklinio ugdymo“ standartu, mokslo metų pabaigoje nustatyta kiekvieno ugdytinio individuali pažanga, atliktas galutinis pasiekimų įvertinimas.

Visi PUG ugdytiniai pasiekė brandą mokyklai , įsisavino visų 5 kompetencijų grupes - socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę – įgijo gebėjimus, būtinus sėkmingam ugdymuisi pirmoje klasėje. Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti pavartyti vaikystės knygą, kur pasaulis toks tyras, šviesus ir laimingas, o vaikai – it mažas daigelis, skleidžiantis pumpurus dideliam gyvenimui. Šventės metu vaikai deklamavo eilėraštukus apie vaikystę, mamą, mokyklą. Dainavo daineles: „Varnėnai“, „Dzinguliukai“, „Lietuva“, „Mes- pirmokai“. Parodė vaizdelį „Raidžių paradas“ , šoko ratelį- žaidimą „Gaspadinė“ Šventėje dalyvavo direktorės pavaduotoja I. Gedvygienė, kuri įteikė „Zipio draugų“programos baigimo diplomus, mokytoja D. Levickienė – knygeles „Mažoji gamtos abėcėlė. Metų laikai“ ir pasakė, kad vartėm dar mažutę gyvenimo knygą, į kurią jie rašys tolesnes istorijas, o čia įsižiebusi draugystės, šilumos ugnelė lai pasklis jų kelyje, kad mokėtų bendrauti su silpnesniu ir mažesniu, mokėtų pasidžiaugti kito sėkme, išsaugoti širdelėje nepakartojamą mamos ir vaiko meilę, visą gėrį ir grožį, kurį patyrė iš visų jiems geriausios kloties linkinčių žmonių.








Gegužės 21 d. į Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos aktų salę gausiai sugužėjo pirmokėlių tėveliai, seneliai, broliukai, sesutės į tradicinę Abėcėlės šventę, kurioje dalyvavo 1a ir 1b klasių mokiniai. Jie buvo pasipuošę naujomis mokyklinėmis uniformomis. Kiekvienas mokinukas išmoko eilėraštuką apie jam paskirtą raidelę. Dainavo daineles apie rainiukų mokyklą, debesėlį, mamytę, nykštuką ir kt. Kiekvienos klasės mokiniai pašoko po tris šokius, kuriuos paruošė choreografijos mokytoja D.Bakšienė. Pabaigoje pirmokėliai pašoko jungtinį šokį. Abėcėlės šventėje dalyvavo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui I.Gedvygienė, mokyklos direktorė A.Zavadskienė, kuri pasveikino pirmokėlius ir įteikė jiems diplomus. Programėlę paruošė pradinių klasių vyr. mokytoja D.Paulauskienė ir mokytoja metodininkė S.Grišiuvienė.









Gegužės 19 d. mokykloje įvyko anglų kalbos „Abėcėlės Šventė“. Joje dalyvavo 2a ir 2b kl. mokiniai ir jų tėvai. Šventės metu mokiniai parodė, ką išmoko per pirmuosius kalbos mokymosi metus, pristatydami anglų kalbos abėcėlę, kalbėdami poromis, atlikdami dainas ir kt. Visi dalyvavę mokiniai gavo dovanėles (mini-žodynus). Šventę ruošė anglų kalbos mokytojos Ilona Janušauskienė ir Sigita Domeikienė.