Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas

2017–2018 m.m.

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. ĮSAK-2695. Neformaliojo švietimo programas mokiniai renkasi laisvai. Neformalusis švietimas organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą neformliojo švietimo tvarkaraštį. Neformliojo švietimo užsiėmimų metu mokiniai turi galimybę ugdytis įvairias kompetencijas ir pasiekti tam tikrų rezultatų dalyvaudami miesto, respublikos bei tarptautiniuose konkursuose, projektuose, renginiuose, varžybose.

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos moksleivių meninių, kalbinių, sportinių, techninių ir kitų gebėjimų ugdymui bei raiškai.

Valandų skaičius: 1-4 kl. - 18 val., 5-10 kl. – 12 val.,

Mokytojas Pavadinimas
Violeta Truncienė Vokiečių kalba su kiškiu Hans (1-4 klasės)
Ingrida Makauskienė Mažieji amatininkai (1-4 klasės)
Kęstutis Leškys Medžio darbai (1-4 klasės)
Milda Jucevičienė Dailės studija „Tišku tašku“ (1-4 klasės)
Laima Daunienė Jaunučių chorelis (1-4 klasės)
Aldona Baškienė Teatro studija „Žodžio ir dainos studija“ (1-4 klasės)
Audronė Narbutienė Muzikinė studija „Do-Rė-Mi“. (1-4 klasės)
Jovita Žakarienėė Šokio studija „Šok/šok“ (1–4 klasės)
Sonata Rimkuvienė Estafetės ir judrieji žaidimai (1-4 klasės)
Aušra Vaitkevičienė Tradicinės lietuvių šventės ir žygiai (5-10 klasės)
Jovita Žakarienėė Šok/Šok (5–10 klasės)
Ingrida Makauskienė Grožį kuriame patys (5-10 klasės)
Vilma Vipartienė Kino klubas (5-10 kl.)
Virgilijus Valiuška Estafetės ir judrieji žaidimai (5-6 klasės)
Raimundas Petraitis Sportiniai žaidimai (5-10 klasės)

Mokykloje veikiantys sporto klubai

2017–2018 m.m.
Klubas Veikla Amžius Treneris
„Vikingas“ Tailando boksas nuo 8 metų Ovidijus Brazas
„Gintaras“ Badmintonas nuo 8 metų (NVŠ) Vidimantas Parnarauskas
„Visata“ Aikido (apsigynimo menas) nuo 6 metų Jurgita Valančiauskienė, Darius Valančiauskas

Sporto mokyklos užsiėmimai

Užsiėmimas Vadovas
Žolės riedulys (merg. nuo 7 metų) Reda Zubavičienė
Laisvosios imtynės (nuo 8 metų) Nerijus Peleckis

Kita

Užsiėmimas Vadovas
Kuriu sveiką pasaulį Vilma Vipartienė
Sakralinis giedojimas Albina Kalvaitienė
Stalo tenisas (nuo 8 m.) Virgilijus Valiuška