Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
2010/2011 m.m. plačiojo audito rezultatai

2010/2011 m.m. plačiojo audito rezultatai

Apskritis/savivaldybė: Šiaulių/Kelmės
Mokyklos tipas: vidurinė
Mokyklos vietos tipas: miestas (rajono centras)
KVA grupės narių skaičius:
Nemokamai maitinamų mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus: 51 %
Vidaus auditas mokykloje vykdomas nuo: 2004 m.
Vidaus auditas mokykloje atliktas remiantis: Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis 2009 m.

Vidaus audito išvadas naudojame:

  • strateginiam planui rengti;
  • veiklos programai rengti;
  • kasdienei veiklai planuoti;
  • SSGG analizei;
  • mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti;
  • viešiesiems skelbimams, informacijai visuomenei, straipsniams.