Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
2012/2013 m.m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

2012/2013 m.m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Apskritis/savivaldybė: Šiaulių/Kelmės
Mokyklos tipas: vidurinė
Mokyklos vietos tipas: miestas (rajono centras)
KVA grupės narių skaičius: 12
Nemokamai maitinamų mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus: 50 %
Vidaus auditas mokykloje vykdomas nuo: 2004 m.
Vidaus auditas mokykloje atliktas remiantis: Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis 2009 m.

Vidaus audito išvadas naudojame:

  • strateginiam planui rengti;
  • veiklos programai rengti;
  • kasdienei veiklai planuoti;
  • SSGG analizei;
  • mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti;
  • viešiesiems skelbimams, informacijai visuomenei, straipsniams.