Mokytojai
2023–2024 m.m.

Mokykloje dirba 32 mokytojai, iš jų:

  • 17 mokytojų metodininkų
  • 11 vyresn. mokytojai
  • 4 mokytojai.
 

Specialieji pedagogai:

Socialinė pedagogė (met.) – Dalia Kančiauskienė, el. paštas: d.kanciauskiene@kelmesaukuras.lt
Specialioji pedagogė (met.) – Liuda Bartkuvienė, el. paštas: l.bartkuviene@kelmesaukuras.lt
Logopedė (met.) – Danutė Venckutė, el. paštas: d.venckute@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėjai: 

Mokytojo padėjėja – Ingrida Visockienė, el. paštas: i.visockiene@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėja – Daina Paulauskienė, el. paštas: d.paulauskiene@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėja – Miglė Grigalaitienė, el. paštas: 74migle@gmail.com.

Mokytojo padėjėja – Rosanda Mintautienė, el. paštas: rosanda.kasparaite@gmail.com

Mokytojo padėjėja – Reda Karpenkienė, el.paštas: reda2001@gmail.com

Mokytojo padėjėja – Ingrida Mazuraitienė, el.paštas: ingrida.galdikaite@gmail.com

 
Metodinės grupės:
Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų grupė (grupės vadovė Sigita Rukaitė-Kalytienė
Kalbų grupė (grupės vadovė Virginija Balabonienė)
Menų ir kūno kultūros grupė (grupės vadovė Ingrida Makauskienė)
Pradinio ugdymo grupė (grupės vadovė Sonata Rimkuvienė)
Švietimo pagalbos specialistų grupė (grupės vadovė Dalia Kančiauskienė)
 

Pailgintos dienos grupių mokytojos:

Tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, suteikti pagalbą, atliekant nebaigtas klasėje ar namų darbų užduotis, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų 15-24 mokinių grupėje.

I-oji grupė Daina Paulauskienė, 25 kab.
II-oji grupė Miglė Grigalaitienė, 32 kab.
III-oji grupė Irena Marcišauskienė, 8 kab.