Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Projektas

Rugsėjo pabaigoje, po pamokų, 8a-8b klasių mokiniai su istorijos mokytoja V.Ivanauskiene skubėjo mokyklos vartų link. Ten mūsų laukė autobusas.

Kelmės rajono administracijos paveldosaugos skyriaus vedėjo A.Kazlausko dėka jis mus nugabeno į Kražių kolegijoje vykusią teatralizuotą istorijos pamoką „ Kražių kolegija: iš praeities į dabartį”

Ten sužinojome, kad Kražiai yra viena seniausių gyvenviečių Lietuvoje, kad žiloje senovėje Kražius įkūręs didikas Gražys, kuris išsikirtęs Kražantės upės slėnyje miško plotą ir pasistatydinęs sodybą.

Kražių vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas 1253 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Mindaugo rašte. Tais pačiais metais liepos mėnesį per Mindaugo krikštą ir karūnaciją buvo surašytas aktas, kuriuo karalius Mindaugas Livonijos ordinui dovanojo Kražių sritį.

Kražių kolegija buvo pastatyta 1613 m., ten 1614-1844 m. veikė bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

Kražių kolegija – tai kažkada Kražiuose buvusio didžiulio jėzuitų pastatų komplekso dalis. Maždaug 4 ha plote pastatyti net 24 įvairios paskirties pastatai: mūrinis malūnas, bažnyčia, mokykla, ūkiniai pastatai, alaus darykla ir kiti pastatai. Bažnyčia, kurios dabar išlikę tik pamatų akmenys, buvo puošniausia to meto Žemaitijos šventovė.

Taigi pasiklausę įdomių istorijų, pasivaikščioję po pačią kolegiją, jos rūsius bei muziejų,(ten pagal vienuolių papročius buvome pavaišinti sausainiais ir arbata), gavome kolegijos pastatų žemėlapį, kurį patys pasižymėjome jėzuitų antspaudu. Pasisotinę žiniomis ir maistu, iškeliavome namo. Manau, kad tokios netradicinės pamokos yra įdomios bei naudingos.