Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Projektas

„Valgyk sveikai, sportuok dažnai “

Taip vadinosi sveikatos projektas, kuriame nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio dalyvavo mūsų mokykla. Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos visų klasių mokiniams. Spalio mėnesį mokykloje vyko net dvi netradicinio ugdymo dienos, tai sveikatingumo diena „Judėk ir stiprėk“, kurioje dalyvavo 1-10 klasių mokiniai bei „Vanduo ir sveikas maistas – vaikų sveikatai“, skirta 1-4 klasių mokiniams.

Sveikatingumo dienos metu visos klasės gamino koliažus sveikatingumo temomis, vėliau visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo bėgime, skirtame Europos judėjimo savaitei, mokėsi šiaurietiško ėjimo elementų, aktų salėje atliko įvairias užduotis, susijusias su sveika gyvensena, lankėsi Kelmės miesto organizacijose bei įstaigose, kuriose kalbėjosi apie žmonių sveikatą ir saugumą, žaidė žaidimus.

Pradinukai per savo netradicinio ugdymo dieną klausėsi paskaitėlės apie vandens ir sveiko maisto naudą žmogui. Klasėse patys gamino sveiko maisto patiekalus, kuriuos vėliau pristatė vieni kitiems, domėjosi, kaip yra valomas vanduo, kurį mes geriame.

Dar vieną dieną pradinukai dalyvavo „Linksmosiose estafetėse“, kurių metu labai įdomiai sportavo, nes reikėjo atlikti netradicines užduotis. – rėplioti keturiomis, šliaužti atsisėdus ant žemės, landžioti per lankus... Estafečių pagrindinis tikslas buvo linksmai ir sveikai praleisti laiką.

5-10 klasių mokiniai lankėsi Šiauliuose laipiojimo uolomis salėje „Aukšta žemė“. Čia vaikai, kaip tikri alpinistai, išbandė įvairias laipiojimo trasas, žaidė žaidimus.

Baigiantis projektui buvo parengtas 2014 metų kalendorius „Sveikatos labui“. Jame buvo išspausdinti pradinukų gaminti maisto patiekalų receptai, surašytos visos atmintinos dienos, susijusios su žmogaus sveikata. Kiekviena klasė kalėdinės asamblėjos metu už dalyvavimą šiame projekte gavo po kalendorių ir atminimo dovanėlę – statulėlę.

Projekto metu renginius organizavo sudaryta darbo grupė: etikos mokytoja V. Vipartienė, tikybos mokytoja D. Adomaitienė, muzikos mokytoja L.Daunienė, technologijų mokytoja I.Makauskienė, kūno kultūros mokytoja D.Zubavičienė, psichologė S.Urbelienė, sveikatos pr. specialistė V.Makauskienė. Projekto renginiuose labai aktyviai dalyvavo mokyklos administracija, visi 1-10 klasių mokiniai, jų auklėtojai ir kiti dalykų mokytojai.

Projekto vadovė socialinė pedagogė D. Kančiauskienė