Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Sausio 20 d. mokykloje vyko Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Mokyklinės dienos partitūra 2010 m.“

Mokytoja metodininkė S. Rimkuvienė ir vyresnioji pradinių klasių mokytoja pagalbininkė R. Šilėnienė vedė atvirą matematikos pamoką 3b klasėje, mokytoja metodininkė M. Parnarauskienė – atvirą lietuvių kalbos pamoką 3a klasėje. Po pamokų vyko praktinis užsiėmimas, kurį organizavo technologijų mokytoja metodininkė I. Makauskienė. Logopedė metodininkė D. Venckutė paruošė metodinių priemonių, skirtų specialiųjų poreikių mokiniams, parodą. Mokytojos metodininkės A. Lukošienė, M. Parnarauskienė ir M. Puidokienė gerąją patirtimi pasidalijo skaitydamos pranešimus. Susirinkusias mokytojas dainomis ir šokiais pasveikino pradinių klasių mokiniai paruošti mokytojų L. Daunienės ir D. Bakšienės.

Šis renginys subūrė pradinių klasių mokytojas, paskatino pasidalinti gerąją darbo patirtimi, pasidalinti šiandienos džiaugsmais ir rūpesčiais.