Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

2009 m. rugsėjo 17 d. pradėti mokyklos rekonstravimo darbai, kuriems finansavimas gautas iš II etapo 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos, pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“, priemonę. „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projekto tikslas yra atlikti Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos rekonstrukciją, pagerinant jo energetines charakteristikas, bei sukurti modernią, estetišką, higienos normas atitinkančią mokymo ir mokymosi aplinką mokiniui ir mokytojui. Pagrindiniai uždaviniai yra apšiltinti mokyklos pastato sienas, suremontuoti stogą, pakeisti langus ir duris bei įrengti rekuperacinę vėdinimo sistemą.

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. 2009-2010 metais planuojama atlikti mokyklos pastato stogo remontą, apšiltinti sienas, pakeisti langus. Antrajame projekto įgyvendinimo etape – 2011 metais pakeisti vidaus ir išorės duris, bei įrengti rekuperacinę vidaus vėdinimo sistemą.