Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Projektas

„Ant gerumo sparnų“

Tokiu pavadinimu kovo 22 – 26 d. Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje buvo vykdoma akcija „Savaitė be patyčių“, kurią organizavo mokyklos dorinio ir specialiojo ugdymo metodinė grupė. Akcijos „Gerumo balandis“ ant savo sparnų visiems mokiniams ir mokytojams „nešė“ mintis apie gerumą.

Per dorinio ugdymo pamokas ir specialiąsias pratybas mokiniai iš popieriaus kirpo balandžius ir ant jų sparnų rašė žodžius apie Gerumą. Jais puošė mokyklos stendus, kabinetus, dalijo mokiniams ir mokytojams, linkėdami darnos, tarpusavio supratimo, kantrybės ir pakantumo vienas kitam.

Mokykloje lankėsi Kelmės rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistė Ž. Norkienė. Mokiniai žiūrėjo filmą „Kaltė“, po to vyko filmo aptarimas ir pokalbis apie paauglių atsakomybę, pažeidus kito žmogaus teises.

„Bendravimas - gyvenimo pagrindas, padedantis atsiskleisti visiems žmogaus jausmams. Be bendravimo su kitu žmogumi būtume tik daiktai, ne žmonės. Be meilės ir gerumo aš būčiau niekas, palyginus su tais, kurie tai turi“ (mintys iš septintokų rašinių).

Vyr. socialinė pedagogė

Dalia Kančiauskienė