Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Dienos centras

Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje nuo 2010 m. sausio 7d. pradėjo dirbti vaikų dienos centras, kurį lanko 25 pradinių klasių mokinukai. Dienos centras – tai tėvų prašymu ir pagal pateiktas pažymas apie šeimos pajamas suburta mokinių grupė remiama iš Europos Sąjungos lėšų. Šis centras dirba darbo dienomis nuo 12.00val. iki 18.00val., tačiau tėveliai turi teisę i ndividualiai parinkti savo vaikams buvimo grupėje trukmę. Jame dirba dvi mokytojos: Reda Leščauskienė ir Ieva Siliūnė.

Projekto tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų, kol mokinių tėveliai būna darbe.

Projekto uždaviniai: gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; rūpintis vaikų socializacija; skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę; užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams.

Vaikų dienos centre mokinukai pietauja, ruošia namų užduotis bei užsiima įvairia veikla, į kurią integruojama anglų kalba: menais, sportu patalpose ir lauke, technologijomis. Mokinukai turi laiko ir žaidimams, ir diskusijoms.

Vaikų dienos centre yra visos reikalingos ugdymui ir ugdymosi priemonės (įvairūs žaidimai, kompiuteris, projektorius, televizorius, DVD grotuvas) produktyviam užimtumui įgyvendinti.

Nors vaikų dienos centras dirba dar tik savaitę, tačiau vaikai jau išsirinko grupės pavadinimą – „Meškiukai“. Meškiukų grupėje jau buvo apsilankę keletas svečių su dovanomis: mokyklos direktorė Asta Zavadskienė

Vaikai noriai lanko šį centrą. Nepaisant amžių skirtumo, puikiai vienas su kitu sutaria, padeda ruošiant namų darbus, entuziastingai užsiima veiklomis bei žaidžia įvairius žaidimus. padovanojo pirmąjį meškiuką, o mokyklos bibliotekininkė Danutė Janavičienė padovanojo net 4 didžiulius pliušinius žaislus. Vaikai labai džiaugiasi dovanomis.
O sausio 21d. įvyko oficialus Vaikų dienos centro atidarymas, kuriame lankėsi šie svečiai: A.Žilius, Kelmės švietimo skyriaus vyr. specialistas, G.Jurgilienė, vaikų teisių apsaugos tarnybos skyriaus vedėja, D.Miklovienė, Kelmės rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja, A.Steponkevičius, Kelmės skyriaus SWEDBANK‘o valdytojas, Kelmės „Aukuro“ vid. mokyklos tarybos pirmininkas, D.Kančiauskienė, Kelmės „Aukuro“ vid. m- klos socialinė pedagogė, S.Urbelienė, Kelmės „Aukuro“ vid. mokyklos psichologė.

Svečiai rinkosi direktorės A.Zavadskienės kabinete, kuriame pavaduotoja ugdymui I.Gedvygienė supažindino su vaikų dienos centro tikslai, uždaviniais, programa.

Po to svečiai apsilankė pačiame vaikų dienos centre, kuriame tuo metu vyko dienos veikla - pasakėlės. Veiklos metu vaikučiai įdėmiai klausėsi mokytojos skaitomos pasakos ir rankomis mezgė.

Mokinukai labai nudžiugo gavę keletą dovanėlių: D.Miklovienė dovanojo stalo žaidimą „Moksliukas“ ir šaškes, G.Jurgilienė – knygą „Kūrybinių darbelių rinkinys“. Vaikai mielai bendravo su svečiais ir džiaugėsi dovanomis.