Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Svarbu!

Dėl 5-10 klasių ugdymo proceso organizavimo karantino metu nuo birželio 17 d.

Įsakymas...


Tėvelių dėmesiui!

Dėl 1-10 klasių ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. gegužės 10 d.

Ministro įsakymas.

Aplinkraštis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-41.

Tėvų sutikimas:

Savikontrolės testai mokiniams.

Saugiam sugrįžimui į mokyklą taikomas savikontrolės greitasis antigenų testas, imant nosies landų ėminį. Įvertinti rezultatus galės patys mokiniai kartu su atsakingais mokyklos darbuotojais.

Tyrimas paprastas, jo rezultatas gaunamas per 15-30 min. Plačiau:

Mokyklos darbuotojams:

Mokiniams:

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos savikontrolės greitaisiais antigeno testais organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.


Birželio 15 dieną mokslo metus baigė pradinukai. Ketvirtokus aplankė mokyklos direktorė Asta Zavadskienė su pavaduotoja Ieva Siliūne ir įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Mokiniai, baigdami pradinę mokyklą, kūrė laišką Mokytojui ir dalyvavo paskutinėje pamokoje su savo mokytojomis Salomėja Grišiuviene ir Lida Giržadiene. Pirmokai mokyklos erdvėse žaidė įvairius žaidimus integruotoje veikloje „Dar pabūkim kartu“. 2a,b klasės mokiniai su mokytojomis dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Mokslininkas“. Trečiokai organizavo pikniką „Pasitinkame vasarą“. Linkėdami saugios, sveikos ir įsimintinos vasaros atsisveikiname iki rudens.

Birželio 11 d. mokykloje vyko šventinė pradinių klasių mokinių asamblėja, skirta 2020-2021 m. m. apibendrinti. Asamblėją pradėjo Jaunučių chorelis smagia daina „Laivelis“ (vadovė Laima Daunienė). Mokyklos direktorė Asta Zavadskienė džiaugėsi pradinių klasių mokinių pasiekimais, sveikino su sėkmingais mokslo metais ir įteikė Padėkos ir Garbės raštus.

Sveikiname ketvirtokes Saulę Kaušaitę (4a), Smiltę Ažerskytę (4a), Meideinę Pelenytę (4b) ir Melitą Ruzgytę (4b), kurios nuo pirmos iki ketvirtos klasės mokslo metus baigdavo tik aukštesniaisiais įvertinimais.

Ketvirtokai, baigdami pradinio ugdymo pakopą, simbolinį mokyklos raktą ir „Ketvirtoko garbės ir sąžiningumo kodeksą“ perdavė trečiokams.

Mokyklos mokinių prezidentė Aina Ralytė linkėjo įdomios ir saugios vasaros, o direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti pradines klases, Ieva Siliūnė apibendrino šventinę asamblėją kviesdama giedoti mokyklos himną. /Pavaduotoja I.Siliūnė/.

Birželio 4 dieną mokykloje 4a, 4b, 6b klasės mokiniams vyko pirmosios pagalbos mokymai, kuriuos inicijavo Kelmės visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas sveikos gyvensenos skatinimo projekto veiklas. Kiekvienas iš mūsų gali susidurti su įvairiausiomis situacijomis, kuriose svarbu nesutrikti, nedelsiant pradėti gaivinimą ir išgelbėti žmogaus gyvybę. Mokymų tikslas – didinti vaikų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mūsų mokiniai išmoko, kaip suteikti pirmą būtinąją pagalbą nelaimių atvejais, atliko praktinius užsiėmimus, sužinojo apie pirmosios pagalbos teikimo svarbą, būdus, pagalbos iškvietimą nelaimingo atsitikimo atveju.

Įvykus nelaimei, žmogaus išgyvenimas priklauso ne tik nuo sužalojimų sunkumo, bet ir nuo suteiktos pagalbos. Laiku suteikta pagalba nukentėjusiajam padeda išgyventi, palengvina nelaimės padarinius. Pirmiausia šalia nukentėjusiojo atsiduria ne medikai, o nelaimės vietoje esantys žmonės – suaugusieji, vaikai. Todėl labai svarbu nuo pat mažens vaikus mokyti suteikti pirmąją pagalbą, ir šias žinias nuolat gilinti bei atnaujinti./Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė/.
Birželio 3 dieną net 45 aukuriečiai iš 6, 8, 9, 10 klasių vykdė mokslines tiriamąsias veiklas, nes Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokykla, įgyvendindama gabių moksleivių ugdymo programą, atsiliepė į Lietuvos mokinių neformaliojo vaikų švietimo centro pasiūlą organizuoti Jaunųjų tyrėjų dieną mokykloje.

„MoMoLab“ vizito į mokyklą tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų. Laboratorijoje ant ratų Jaunojo tyrėjo mokslininkė Dr. Alisa Gricajeva su mokiniais sėjo, augino, analizavo įvairias bakterijas, mieliagrybius ir ištyrė įvairių medžiagų poveikį mikroorganizmams.

Mokiniai, vadovaujami mokslo darbuotojos Dr. Dianos Miškelytės, tyrė Kražantės upės, bet kokio kito vandens telkinio, šulinių vandens sulfatus, vandens kietumą, pH, nitritus, makrobestuburių įvairovę, taršos įtaką augalams. Konsultantas Lukas Birštonas, atlikdamas eksperimentus ir demonstracijas, supažindino mokinius su fizikiniais reiškiniais. Mokiniai išsiaiškino termovizoriaus veikimo principą ir panaudojimo galimybes, aptarė, kaip moksliniuose tyrimuose gali būti pritaikoma greitaveikė kamera, dalinosi žiniomis apie naujausius fizikos mokslo atradimus.

Tikimės, kad šis mokslininkų apsilankymas ir darbas mokslinėje laboratorijoje paskatins mokinius dar labiau domėtis gamtosauga, mus supančia aplinka ir joje vykstančiais procesais. /Mokytojos D. Butkuvienė, S.Rukaitė-Kalytienė/.

Birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Ši diena paminėta ir mūsų mokykloje. Pradinių klasių mokiniai Ryto rato metu kalbėjo apie vaikų teises, bendravimą namuose ir mokykloje, dalinosi savo mintimis. Besimokantys kontaktiniu būdu dalyvavo renginyje ,,Sporto ir šokio darna“. Jo metu netrūko gerų emocijų. Rimtai susimąstyti apie išsižadėto vaiko gyvenimą , apie sudėtingus motinystės ir tėvystės klausimus privertė filmas „Čia buvo Saša“. Vyresniųjų klasių mokiniai, pažiūrėję filmą, dalinosi patirtais skaudžiais pastebėjimais apie ypatingą berniuko Aleksandro iš vaikų namų ir globėjų bendravimą, atkreipė dėmesį į dabartinės visuomenės nesusikalbėjimo problemas. Filmuodami sveikinimus, kuriuos pačių pasigamintas aitvaras nuneš pasaulio vaikams, mokiniai linkėjo tikrų draugų, gerų pasiekimų, pasitikėjimo, atvirumo ...Ir, žinoma, spalvotų ir įspūdingų vasaros atostogų.

Kviečiame pažiūrėti...

Visi šie linkėjimai bendraamžiams atsispindėjo įvairia technika atliktuose piešiniuose, kurie eksponuoti parodoje I aukšto hole ir bibliotekoje. Tegul šios dienos renginiai nuolat primena, kad kiekvienas vaikas turi būti laimingas./Mokytoja D.Ramanauskienė/.

Gegužės 21 dieną mokykloje atidaryta patraukli, netradicinė, edukacinė erdvė– „Sveikatos takelis”. Tokiu būdu tikimės stiprinti bendruomenės fizinę ir dvasinę sveikatą.

Judėjimas yra vaiko gyvybinis poreikis, todėl nuo pat ankstyvojo amžiaus svarbu formuoti  vaiko sampratą apie sveiką gyvenimo būdą. Labai svarbu ugdyti ne tik vaikų fizines galias, bet pagerinti jų dvasinę, emocinę būklę. Žmogaus prigimtis  – vaikščioti basomis, o vasara – pats tinkamiausias metas tai išbandyti. Pėdose yra nervų sistemos zonos, iš kurių pasklidę impulsai aktyvizuoja visą žmogaus organizmo imuninę sistemą. Vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais dirginamos ir masažuojamos kojų pėdos. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, tonizuoja, gerina kraujotaką ir net padeda atstatyti imuninę sistemą, tokiu būdu pažadina gyvybinę energiją, teigiamai veikia visą  žmogaus kūną. Kartu tai labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė. Toks vaikščiojimas apsaugo nuo plokščiapėdystės bei lavina vaiko sensorinius įgūdžius, gerina sveikatą. Kartu stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra. Kviečiame visus drąsiai basomis kojomis pereiti sveikatos takeliu ir leisti savo kūnui pajusti, ką reiškia eiti skirtingais (smėlio, medžių žievės, kankorėžių, akmenukų) paviršiais. /Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė/.Kelmės „Aukuro” pagrindinės mokyklos 3 a klasės mokiniai kartu su mokytoja Mikalina Puidokiene bei savo tėveliais įsijungė į Kelmės raj. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro inicijuotą  tarptautinį projektą „FAST herojai“ . Šis projektas - tai interaktyvi edukacinė priemonė, kuria siekiama kuo platesnei visuomenei paaiškinti apie insulto simptomus, didinti supratimą apie pagrindinius insulto požymius, pamokyti, kaip greitai reaguoti ištikus insultui. „FAST herojai“ – penkių savaičių programa 5-9 metų vaikams. Tai žaisminga mokymo priemonė, mokanti vaikus atpažinti svarbiausius insulto simptomus, supažindinanti, ką reikia daryti požymiams pasireiškus. Mokiniai vykdo „misiją“ perduoti šias žinias savo šeimoms.  Šią Pasaulio insulto organizacijos remiamą mokymo programą sukūrė Makedonijos universiteto  Švietimo ir socialinių mokslų fakultetas kartu su Iniciatyva „Angels“. Ugdymo procese vaikams draugiją palaikė Senjorai Herojai – Tomo seneliai. Kiekvienas superherojus padėjo vaikams išmokti tam tikrą insulto požymį susiejant jį su vienu skaičiumi iš Europos bendrojo pagalbos numerio 112. Kad „misija“ būtų užbaigta, šeimos kiekvieną savaitę turėjo prisijungti prie interneto svetainės https://lt- lt.fastheroes.com/ Šioje svetainėje visa šeima galėjo stebėti smagų kassavaitinį animacinį filmuką, sužinoti apie tos savaitės insulto požymį bei užbaigti misiją. Svetainėje vaikas galėjo žaisti smagius žaidimus bei užsidirbti „monetų“ ir „deimantų“, už kuriuos galėjo „nusipirkti“ ir parsisiųsti Fast Herojų atributikos. Vaikų nuoširdus įsitraukimas bei teigiamos emocijos neleido abejoti programos veiksmingumu.

Ačiū vaikams, jų tėveliams ir mokytojai už geranorišką dalyvavimą projekte. Juk herojumi tapti taip paprasta./Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė/.