Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Veikla2015-2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016–2018 m. VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS

2019 m. veiklos planas

Mokyklos partnerėDermbacho pagrindinė mokykla (Vokietija)

Projektai

 • Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. mokykla dalyvauja ESF finansuojamame projekte „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“ Plačiau>>
 • Nuo 2016 metų spalio 1 d. mūsų mokykla dalyvauja tarpmokyklinės strateginės partnerystės Erasmus + projekte „Mokyklos kviečia: nenaikinkime, mažiau vartokime“. Projekto trukmė – dveji metai (iki 2018- 09-30). Projekte dalyvauja Turkija (2 mokyklos), Italija, Graikija, Ispanija, Rumunija ir Lietuva. Projekto tikslas – susipažinti su ES aplinkosaugos politika ir prisidėti prie šios politikos įgyvendinimo. Bendradarbiaudamos minėtų šalių mokyklų bendruomenės mokysis atsakingai taupyti gamtinius išteklius ir spręsti aplinkosaugos problemas.
 • Plačiau>>
 • ESF ir LR biudžeto lėšomis finansuojamas projektas: „LOKALAUS TINKLO KŪRIMAS GERINANT ŠVIETIMO PASLAUGAS IR DIDINANT PAGALBĄ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS KELMĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE“. Plačiau>>
 • ESF ir LR biudžeto lėšomis finansuojamas projektas: „Valdorfo programos modelio įgyvendinimas Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje“.Plačiau>>.
 • ESF ir LR biudžeto lėšomis finansuojamas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimo“ projektas: „Mokyklų tobulinimo programa plius“. Plačiau>>.
 • LR, EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos dėka reksnstruotas sporto aikštynas. Plačiau>>.
 • „Valgyk sveikai, sportuok dažnai“ – 2013 m. projektas Plačiau
 • Visuomenės sveikatos stiprinimo projektai: „Aš galiu!-2013“
 • Mokyklos komanda dalyvauja tarptautiniame programos „Veiklus jaunimas“ projekte. Šio projekto akimirkos.
 • ŠMPF Comenius partnerystės projektas „Skraidantys kilimai ir kilimėliai...“ 2007-2009. Dalyviai: 7-8 kl. Koordinatorė D.Viliūnienė.
 • Tarptautinis Olandijos – Lietuvos bendradarbiavimo projektas „Spalvos vaikams“. Dalyviai: 6-12 kl. Koordinatorė D. Viliūnienė.
 • Unesco projektas. Dalyviai 5-10 kl. Koordinatorė D. Viliūnienė.
 • „Sveika mokykla“. Dalyviai: 1-10 kl. Koordinatorė V. Vipartienė.
 • Ilgalaikis projektas „Mus sujungė muzika“... Dalyviai: pradinių klasių mokiniai (jaunučių chorelio dalyviai). Koordinatorė L.Daunienė.

Programos

 • Mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje (koordinatorė D.Butkuvienė). Gamtosauginė programa.
 • Spausk čia jei nori sužinoti daugiau!
 • Patyčių prevencijos programa Olweus. Dalyviai – visa mokyklos bendruomenė. Koordinatorė socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė. Plačiau>>.
 • Patyčių prevencijos programas „Antras žingsnis“, skirta 1-4 klasių mokiniams.

Mokykloje kasmet vyksta tradicinės šventės

 • Rugsėjo 1-osios šventė.
 • Mokytojų dienos minėjimas.
 • „Derliaus šventė“.
 • Europos kalbų diena
 • Advento pradžios šventė
 • Užgavėnės
 • Pirmokėlių „ABC“
 • Padėkos diena. Šeimos dienos minėjimas
 • Mokslo metų užbaigimo šventė

ir renginiai:

 • Sporto ir sveikatingumo renginiai.
 • Medžių puošimo diena
 • Kalėdiniai renginiai.
 • Sausio 13—osios minėjimas
 • „Mokyklnės dienos partitūra“
 • Vasario 16—osios minėjimas
 • Kovo 11—osios minėjimas
 • Dalykinės savaitės
 • Velykiniai renginiai
 • Lietuvos kalbos viktorina „Gerbkime žodį“
 • Pasaulinė poezijos diena
 • Pasaulinė žemės diena
 • Mokinių asamblėjos
 • Fotografijos, piešinių, darbelių parodos.