Veiklos ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 03 31 ataskaitos

2019 12 31 ataskaitos

2019 09 30 ataskaitos