Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Lapkričio 17 d. Kino buso komanda atvyko į mūsų mokyklą bei surengė 3 kino peržiūras su diskusijomis įvairaus amžiaus moksleiviams. Filmų programa sudaryta iš geriausių Europos vaikų ir jaunimo kino festivalių filmų. Žemesniųjų klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Eleonoros paslaptis“, vyresnieji – „Arčiau debesų“. Visų klasių atstovai pakviesti į pokalbius apie knygų skaitymo svarbą, svajonių pasaulį, tėvų ir vaikų bendravimą, draugystę. Diskusijas vedė režisierius Marat Sargsyan. /D.Ramanauskienė/.Lapkričio 17 dieną grupė mūsų mokyklos devintokų ir dešimtokų lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) renginyje „Matuokis profesiją 2017“. „Matuokis profesiją“ – tai jau tradicija tapęs informacinis renginys, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, siekiantiems susipažinti su profesionalia karjera įvairiose srityse. Renginio metu moksleiviai galėjo laisvai diskutuoti su universiteto atstovais, absolventais ir sužinoti atsakymus į visus su studijomis universitete, aukštuoju išsilavinimu bei karjeros planavimu susijusius klausimus. Mokinius lydėjo mokytojos Ieva Siliūnė ir Milda Jucevičienė.
Lapkričio 16 d. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijoje vyko komandinis matematikos konkursas gimnazijos įsteigtam prizui laimėti. Į 5-8 klasių matematikos konkursą susirinko 28 komandos iš įvairių Šiaulių krašto mokyklų. Mūsų mokyklos komandą sudarė penktokė Aina Rimkutė, šeštokas Edvinas Averlingis, septintokas Paulius Leščauskas, aštuntokai Erika Vasiliauskaitė ir Vitas Račkauskas. Dėkojame komandai už sėkmingą mokyklos atstovavimą.


Lapkričio 16-ąją Lietuvoje minima Tarptautinė tolerancijos diena. Mūsų mokykloje kiekvienais metais taip pat vyksta renginiai, skirti šiai dienai paminėti. Šių metų paminėjimo simbolis – rankos. Mokykloje visą savaitę buvo kalbama apie toleranciją. Klasių valandėlių metu mokiniai žiūrėjo filmukus apie toleranciją, juos aptarė, diskutavo. Per etikos pamokas vyko viktorina „Ar esi tolerantiškas“, o tikybos pamokoje mokiniai rašė mintis, kas yra tolerancija, ką reiškia būti tolerantiškam. Trečiadienį mokinių taryba pertraukų metu budėjo mokyklos koridoriuje ir kvietė visus iš popieriaus iškirpti savo ranką ir prisegti į bendrą piešinį; „Mes – tarsi vienos rankos pirštai: skirtingi, bet labai artimi”. Ketvirtadienis buvo labai linksmas pradinių klasių mokiniams. Kiekvienas pradinukas savo spalvotu delno anspaudu patvirtino, kad pasižada gerbti kitus ir būti draugiškas. Taip gimė nuostabi spalvotų delniukų siena. Per šią savaitę visi mokiniai išgirdo daug naudingos informacijos, pasidalino savo mintimis, o gamindami bendrus piešinius ir stendus patyrė daug teigiamų emocijų. /Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė/.Lapkričio 14 d. vyko išplėstinis Mokyklos tarybos pasėdis „Gerą mokyklą kuriame mes patys“. Po mokyklos direktorės Astos Zavadskienės ir Mokyklos tarybos atstovės Donatos Volbekienės sveikinimų direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidimantas Parnarauskas pristatė 2016-2017 m. m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė apžvelgė 2017-2018 m.m. mokyklos socialinį pasą. Posėdžio dalyviai, dirbdami grupėse, aptarė, nuo ko priklauso mokinių mokymosi pasiekimai, svarstė, ką galima padaryti dėl geresnės mokyklos. /Mokytoja D.Ramanauskienė/

Lapkričio 14 d. 6b, o lapkričio 17 d. 6a klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Kelmės Amatų centre. Čia vyko integruota dailės, matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Karpiniai“. Sužinojome karpinių atsiradimo istoriją, kaip ir kodėl jie atkeliavo į Lietuvą, kokia jų paskirtis šiandien. Kalbėjome apie Pasaulio medį, simetriją ir asimetriją, iš popieriaus karpėme atvirukus ir snaiges. Tokios pamokos labai įdomios ir naudingos. Manome, kad ši patirtis pravers ruošiant sveikinimus Kalėdų proga. /Lietuvių klb. mokytoja D.Ramanauskienė/.
Lapkričio 11-oji diena, Šv. Martynas - paskutinė rudens šventė. Šią dieną „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokiniai minėjo penktadienio vakarą susirinkę į mokyklą ir kartu su savo tėveliais dalyvavo Žibintų eisenoje Kelmės mieste. Dar prieš septynerius metus pirmieji žibintų šventės dalyviai buvo šių metų septintokai. Būdami pirmokai jie vyko į Šiluvą ir kartu su kitų mokyklų vaikais, besimokančiais vokiečių kalbos, dalyvavo Žibintų eisenoje ir ragavo šv. Martyno vaišių. Į jau tradicija tapusį renginį susirenka vis daugiau mokinių kartu su tėveliais. Šventei vaikai ruošiasi iš anksto gamindami žibintus, o kai kurie juos išsaugo ir iš praėjusių metų. Vaikai džiaugėsi, kad oras nesugadino šventės ir visi draugiškai dar galėjo pasivaišinti bei pasišildyti arbata. /V.Truncienė/Lapkričio 9 dieną aukuriečiai dalyvavo netradicinio ugdymo pamokose, kurias vedė smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir džiazo pianistas Povilas Jaraminas. Maestro Gediminas Dalinkevičius pabrėžė, kad muzika – tai bendravimo priemonė ir būdas, leidžiantis žmogui formuotis, vystytis ir pasirinkti, kokiu būti. Mokiniai žavėjosi smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus iškalba, gebėjimu sudominti klausytoją, pajusti pagarbą muzikai, atlikėjui ir pačiam sau. Dėkojame svečiams už nuostabią muziką, už motyvuojančius žodžius. /Mokytoja D.Ramanauskienė/
Spalio 30 - 31 dienomis Pakarčemio kaimo turizmo sodyboje rudens atostogas turiningai pradėjo penki 6a klasės mokiniai (Danielė Domeikytė, Aušrinė Tamašauskaitė, Deimantas Gajauskas, Aldas Kasparas ir Ervinas Janušauskas) kartu su dar 24 šeštokais iš kitų Kelmės rajono mokyklų. Rudeninė vokiečių kalbos stovykla rajone organizuojama jau ketvirtą kartą 6-ų klasių mokiniams, kurie geriausiai mokosi vokiečių kalbos. Stovyklos idėją remia ir finansuoja Erfurto paramos draugija "Vaikai Lietuvoje". Dvi dienas būrys šeštokų dalyvavo įvairiose veiklose ir mokėsi vokiečių kalbos, o taip pat turėjo galimybę pabendrauti su studente savanore iš Vokietijos Elena Klappmann. Džiugu pastebėti, kad dauguma stovyklos dalyvių po dviejų dienų užduoda klausimą: „Ar negalėtume čia pasilikti visą savaitę?“. /Vokiečių klb. mokytoja V.Truncienė/.
Spalio 27 d. vakarą mokykloje, belaukiant Helovino, siautėjo vaiduokliai, skeletai, raganos, velniai... Susirinkusieji tryško išmone. Netrūko ir heloviniškų patiekalų- keptų obuolių su karamelės padažu ar moliūgo sėklų. Jungtinė devintokų ir dešimtokų ,,krikštytojų komanda“ į tikruosius aukuriečius priėmė penktokus. Daug pokštų iškrėsta, siaubo filmų pažiūrėta, baisių istorijų pripasakota... /Mokytoja D. Ramanauskienė/.

Spalio 26 dieną, 4a klasėje įvyko integruota pasaulio pažinimo, etnokultūros ir anglų kalbos pamoka. Tema: Kultūrų skirtumai ir panašumai. Įvairios šalys, įvairūs papročiai “All Hallow Eve”. Šių trijų žodžių trumpinys yra “Halloween”, tai šventė, kuri sukelia mums, lietuviams, daug diskusijų. Išvertus iš anglų kalbos reiškia „Visų Šventųjų išvakarės“. Mes pamąstėme, ką bendro turi lietuviška „Visų šventųjų“(lapkričio 1) ir „Halloween“ šventė, kuri švenčiama spalio 31 dieną. Klasės mokytoja Mikalina Puidokienė papasakojo apie toleranciją, pagarbą kitų tautų papročiams tradicijoms. Prasminga ir įdomi, apimanti daug aktyvių veiklų pamoka suteikė žinių ir gerų emocijų pasitinkant ateinančias šventes. Atmintis – dovana. Kuo daugiau prisiminsime, perduosime iš kartos į kartą tikrą informaciją, niekas neiškraipys vienos ar kitos šventės tikrosios reikšmės. /Ilona Janušauskienė, anglų kalbos mokytoja/.


Spalio 25 d. Kelmės „Aukuro” pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ I–asis etapas. Šis konkursas organizuojamas jau ketvirtą kartą. Šiais metais jame dalyvavo 18 komandų iš viso Kelmės raj., kurios buvo suskirstytos pagal amžiaus grupes. Iš mūsų mokyklos dalyvavo trys klasės: 4b klasė - vadovė mokytoja A.Narbutienė, 6a klasė - vadovė V.Vipartienė, 8a klasė – vadovė S.Rukaitė – Kalytienė. Konkursą pradėjo „Žodžio ir dainos studija“, kuriai vadovauja mokytojos A.Baškienė ir A.Narbutienė, atlikdami „Sveikuolio dainelę“. Kiekviena konkurse dalyvavusi komanda paruošė išradingus bei šmaikščius prisistatymus, atlikinėjo praktines, teorines užduotis, susijusias su sveikata, jos stiprinimu, bei dalyvavo linksmoje sportinėje estafetėje. Pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai taip pat turėjo galimybę uždirbti komandoms papildomų taškų teisingai atsakydami į gautus klausimus. Konkursą vedė „Aukuro“ 8b klasės mokiniai V.Nacaitė ir N.Nekrašas. Pralaimėjusių nebuvo, nes visi dalyvavusieji šiame konkurse patyrė gerų emocijų, įgavo žinių ir patirties bei buvo apdovanoti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtomis atminimo dovanėlėmis. /Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė/.