Rugsėjo 1 d. – birželio 23 d. mokykla dirba:
pirmadieniais – penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais mokykla nedirba.

Ugdymo planai

Tvarkos ir aprašai:

Programų integracija ir kiti dokumentai: