Mokyklos misija

Mokykla, kuri saugioje aplinkoje teikia kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus ir rekomendacijas atitinkantį pradinį, pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus ir kompetencijas

Mokyklos vizija

 Savita, šiuolaikiška, tobulėjanti ir bendradarbiaujanti mokykla kiekvienam.

 

Vertybės:

1.    Kiekvienas bendruomenės narys.

2.    Individualūs mokinio gebėjimai.

3.    Atvirumas ir pasitikėjimas.

Prioritetai:

1.    Ugdymo kokybė: žmogaus fizinė, dvasinė, protinė ir emocinė sveikata.

2.    Šiuolaikiška mokymo(-si) aplinka.

3.    Stipri bendruomenė.