Prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė pagalba

Bendrosios nuostatos:

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė pagalba vykdoma:

Tikslas:

Uždaviniai: