Mokytojai
2023–2024 m.m.

Mokykloje dirba 29 mokytojai, iš jų:

  • 17 mokytojų metodininkų
  • 9 vyresn. mokytojai
  • 3 mokytojai.
 

Specialieji pedagogai:

Socialinė pedagogė (met.) – Dalia Kančiauskienė, el. paštas: d.kanciauskiene@kelmesaukuras.lt
Specialioji pedagogė (met.) – Liuda Bartkuvienė, el. paštas: l.bartkuviene@kelmesaukuras.lt
Logopedė (met.) – Danutė Venckutė, el. paštas: d.venckute@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėjai: 

Mokytojo padėjėja – Ingrida Visockienė, el. paštas: i.visockiene@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėja – Daina Paulauskienė, el. paštas: d.paulauskiene@kelmesaukuras.lt

Mokytojo padėjėja – Miglė Grigalaitienė, el. paštas: 74migle@gmail.com.

Mokytojo padėjėja – Rosanda Mintautienė, el. paštas: rosanda.kasparaite@gmail.com

Mokytojo padėjėja – Reda Karpenkienė, el.paštas: reda2001@gmail.com

Mokytojo padėjėja – Ingrida Mazuraitienė, el.paštas: ingrida.galdikaite@gmail.com

 
Metodinės grupės:
Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų grupė (grupės vadovė Sigita Rukaitė-Kalytienė
Kalbų grupė (grupės vadovė Virginija Balabonienė)
Menų ir kūno kultūros grupė (grupės vadovė Ingrida Makauskienė)
Pradinio ugdymo grupė (grupės vadovė Sonata Rimkuvienė)
Specialiųjų pedagogų grupė (grupės vadovė Dalia Kančiauskienė)
 

Pailgintos dienos grupių mokytojos:

  • Miglė Grigalaitienė (2a), 32 kab.
  • Daina Paulauskienė (2 b,c), 25 kab.
  • Irena Marcišauskienė (1 a, b), 8 kab.
  • Irena Gedvygienė (3-4 klb), 22 kab.