Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima 1-4 klasių ir 5-8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

                  Plačiau apie projekto vykdymą mokykloje.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo įgyvendinti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projektą Nr. 2019-1-LT01-KA229-060544 „4C’s: Learning 4 Tomorrow“ (liet. „4C: mokymasis rytojui“).  Daugiau informacijos galite rasti  projekto svetainėje.

„Identifikavimo žemėlapiai“:

Naujienos

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn. dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendiname Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), 1.3 veikloje ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti. Projekto 1.3. veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla išsikėlė tokį tikslą – pagerinti 6-ų klasių mokinių, turinčių žemus pasiekimus, individualius matematikos pasiekimus.

Tobulinimo planas projektui.

Vizualizacija. Veiklų kalendorius.

Pagalbos teikimas žemų matematikos pasiekimų mokiniams 6-ose klasėse

2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja VšĮ „Inovacijų poligonas“ projekte „Smiley Learning Lab“ (Šypsenų mokymo(si) laboratorija). Projekto tikslas – įtraukti moksleivius į linksmą kūrybinį procesą, skatinantį formuoti(s) pozityvią gyvenseną, teigiamas emocijas, kurti gerą nuotaiką ir dalintis ja su aplinkiniais.

Projekto dalyviai:

Kelmės rajono švietimo įstaigos (neišskiriant vaikų amžiaus);

Tarptautiniai partneriai (Italija, Ispanija, Rumunija; laukia atsakymų iš Graikijos, Bulgarijos, Kroatijos, Nyderlandų, Slovakijos švietimo įstaigos).

Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. mokykla dalyvauja ESF finansuojamame projekte „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“. Plačiau>>

Projekto pristatymas

Projekto veiklos

  • Ilgalaikis projektas „Mus sujungė muzika“… Dalyviai: pradinių klasių mokiniai (jaunučių chorelio dalyviai). Koordinatorė L.Daunienė.