Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

      1. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima 1-4 klasių ir 5-8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.
  •              Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

                  Plačiau apie projekto vykdymą mokykloje.

Makedonijos universiteto Švietimo ir socialinės politikos fakultetas parengė interaktyvią edukacinę penkių savaičių trukmės programą „FAST Heroes 112“, skirtą 5-9 metų vaikams, kurią patvirtino Pasaulio insulto organizacija. Mokyklos iš daugiau nei 20 pasaulio šalių kartu kuria milijono vaikų bendruomenę, vykdančią vieną didelę misiją – apsaugoti savo senelius nuo insulto bei sugebėti jiems greitai padėti, jei tokia bėda įvyktų.

Vaikams bus suteikiamos priemonės, padedančios įgyvendinti senelių ugdymo misiją. Kiekvienas vaikas gaus pratybų sąsiuvinį, kuriame pateiktas užduotis atliks klasėje, o grįžę namo turės galimybę prisijungti prie „FAST Heroes 112“ internetinės svetainės, kur fiksuos atliktas užduotis, rinks taškus, gaus apdovanojimus.

Iniciatyvos trukmė – 2021 m. balandžio 20 d. – gegužės 25 d.

Kampanijos misija – šviesti pasaulį apie insulto požymius, visiems priminti svarbiausią dalyką – veiksmų reikia imtis nedelsiant! Tikima, kad vaikai gali turėti didelės įtakos vykdant insulto prevenciją.

„FAST herojai“ – tai apdovanojimus pelniusi interaktyvi edukacinė iniciatyva, kuria siekiama kuo platesnei visuomenei paaiškinti apie insulto simptomus, didinti supratimą apie pagrindinius insulto požymius bei pamokyti, kaip greitai reaguoti ištikus insultui ir kreiptis medicininės pagalbos. Sužinojus ir išmokus galima padėti išgelbėti mylimus senelius ar vyresnio amžiaus artimuosius. Vaikai dalyvaudami projekte turės didelės įtakos, skatindami didesnį šeimos susidomėjimą, kaip atpažinti insultą bei užkirsti jam kelią.

Tai penkių savaičių programa 5-9 metų vaikams, per kurią Fast Heroes projektas atkeliavo ir į mūsų mokyklą. Tikimės, kad nesustosime pusiaukelėje ir parodysime pavyzdį visai Lietuvai.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn. dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendiname Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), 1.3 veikloje ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti. Projekto 1.3. veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla išsikėlė tokį tikslą – pagerinti 6-ų klasių mokinių, turinčių žemus pasiekimus, individualius matematikos pasiekimus.

Tobulinimo planas projektui.

Vizualizacija. Veiklų kalendorius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-759 „Dėl pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020–2021 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2a ir 7a klasės mokiniai dalyvauja įgyvendinant pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020 m. lapkričio 4 d. – 2021 m. birželio 30 d. Programos tikslas – plėsti Programos dalyvių žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, sužinoti apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje. Pažintinę žuvininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

Daugiau informacijos rasite čia >

2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja VšĮ „Inovacijų poligonas“ projekte „Smiley Learning Lab“ (Šypsenų mokymo(si) laboratorija). Projekto tikslas – įtraukti moksleivius į linksmą kūrybinį procesą, skatinantį formuoti(s) pozityvią gyvenseną, teigiamas emocijas, kurti gerą nuotaiką ir dalintis ja su aplinkiniais.

Projekto dalyviai:

Kelmės rajono švietimo įstaigos (neišskiriant vaikų amžiaus);

Tarptautiniai partneriai (Italija, Ispanija, Rumunija; laukia atsakymų iš Graikijos, Bulgarijos, Kroatijos, Nyderlandų, Slovakijos švietimo įstaigos).

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo įgyvendinti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projektą Nr. 2019-1-LT01-KA229-060544 „4C’s: Learning 4 Tomorrow“ (liet. „4C: mokymasis rytojui“).  Daugiau informacijos galite rasti  projekto svetainėje.

„Identifikavimo žemėlapiai“:

Naujienos

Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. mokykla dalyvauja ESF finansuojamame projekte „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“. Plačiau>>

Projekto pristatymas

Projekto veiklos

  • „Sveika mokykla“. Dalyviai: 1-10 kl. Koordinatorė J.Žakarienė
  • Ilgalaikis projektas „Mus sujungė muzika“… Dalyviai: pradinių klasių mokiniai (jaunučių chorelio dalyviai). Koordinatorė L.Daunienė.