Programos

  • Mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje Koordinatorė biologijos mokytoja Danutė Butkuvienė. Gamtosauginė programa.
  • Sveikatą stiprinančių mokyklų programa. Dalyviai – visa mokyklos bendruomenė. Koordinatorė šokių mokytoja Jovita Žakarienė. Plačiau>>.
  • Patyčių prevencijos programa „Antras žingsnis“, skirta 1-4 klasių mokiniams.