Lapkričio 12 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena
„Gera savijauta“. Geros savijautos programa siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichinei sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.  Šio projekto veiklas mūsų mokykloje organizavo Funkcinio judėjimo centras, finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Į mokyklą atvyko 18 psichologų, kurie 1-4 klasių mokiniams vedė užsiėmimus „Bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžių formavimas“, o 5-10 klasėse – „Nusiraminimo ir streso įveikos technikos“. Numatytos veiklos ugdė mokinių socialinius, emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilintasi į mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus. Užsiėmimai skatino mokinių motyvaciją mokytis. Daugeliui pavyko atrasti buvimo kartu džiaugsmą, išmokti relaksacijos ir streso valdymo technikų. Svarbu, kad gebėtume mąstyti pozityviai. Mokinių nuomone, tokie susitikimai labai naudingi ir galėtų vykti dažniau. /Mokytoja D.Ramanauskienė/.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest