Šis jubiliejus pradėtas minėti  jungtiniame mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdyje, vykusiame rugpjūčio 27 dieną.

Mokyklos direktorė Asta Zavadskienė padėkojo kiekvienam bendruomenės nariui už indėlį kuriant mūsų savitą, šiuolaikišką, tobulėjančią ir bendradarbiaujančią mokyklą. Posėdyje dalyvavę Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Egidijus Ūksas ir savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas įteikė padėkos raštus už ilgametį profesionalų darbą, nuolatinę šviečiamąją veiklą puoselėjant mokyklos vertybines nuostatas mokytojoms Vidai Katkauskienei, Salomėjai Grišiuvienei, Virginijai Balabonienei ir direktoriaus pavaduotojui Vidimantui Parnarauskui, dirbantiems nuo pirmųjų mokyklos įkūrimo metų. Mintimis apie nuolatinę kaitą mokykloje, kasmet iškylančius naujus iššūkius pasidalino ir atminimo dovanas mokytojams įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, laikinai einantis vedėjo pareigas, Saulius Michailovas.

Nuoširdžiai dėkojame Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokinėms sesutėms Rusnei ir Viltei Stonytėms (mokytoja Dalia Miliauskienė) už nuotaikingas kanklių melodijas.

Mokytoja

D.Ramanauskienė