Rugsėjo 1-osios rytas prasidėjo šv. Mišiomis Kelmės bažnyčioje. Klebono Mindaugo Grigaliaus pamoksle išsakytos mintys apie mokytojo pašaukimą, tėvų ir pedagogų vaidmenį vaiko gyvenime, tikimės, sutelks  bendruomenę naujiems mokslo metams.

Mokyklos kieme mokslo metų pradžios šventę pradėjo jaunosios šokėjos. Sveikindama mokyklos bendruomenę su 35-uoju jubiliejumi mokyklos direktorė Asta Zavadskienė linkėjo kūrybinių galių sklaidos, minčių laisvės, proto aiškumo ir dvasios šviesos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė džiaugėsi buvusi šios mokyklos mokytoja ir dirbdama mini mokyklos jubiliejų.

Direktoriaus pavaduotojas Vidimantas Parnarauskas, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė Ingrida Savickienė, Mokyklos tarybos pirmininkė Inga Tamošauskienė linkėjo ištvermės kasdienybėje, susitelkimo, kūrybiškumo ir optimizmo įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Pirmokams įteikti mokyklos 35-ečio atminimo medaliai, o jų mokytojoms S. Grišiuvienei ir L. Giržadienei knygos.

Mokyklos mokinių prezidentė Aina Ralytė palinkėjo kantrybės, įkvėpimo ir naujų idėjų, kartu su direktore pakvietė mokinius ir mokytojus į pirmą pamoką.

Tegul šiais jubiliejiniais metais mus visus lydi pagrindinė mintis: „Su pagarba praeičiai, su meile dabarčiai, su viltimi ateičiai“.

Mokytoja D. Ramanauskienėš