Birželio 23 d. 5-10 klasių mokiniams vyko  netradicinio ugdymo diena „Sveika, vasara“. Išklausę paskaitos apie saugų elgesį atostogų metu, klasės valandėlėse apibendrinę visų mokslo metų pasiekimus, mokiniai rinkosi į šventinę asamblėją aktų salėje.  Sveikinimo žodį tardama  mokyklos direktorė Asta Zavadskienė  pasidžiaugė mokiniais, kurie gali dalintis visų mokslo metų  pasiekimais, didelėmis ar mažesnėmis pergalėmis, o gal net  sunkumais. Gražus būrys aukuriečių paskatinti Garbės raštais ir padėkomis  už sėkmingą mokymąsi, lankomumą, pavyzdingą elgesį, meninę, sportinę, kūrybinę raišką, aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldoje. Už puikų mokymąsi ir lankomumą, aktyvią socialinę veiklą ir pavyzdingą elgesį, mokyklos vardo garsinimą rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir sporto varžybose į Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  Garbės knygą įrašyti 8a klasės mokiniai Rokas Miliauskas ir Adrijus Ždanko, 8b klasės mokinės  Viktorija Bernotaitė ir Atėnė Peleckytė. 40 aštuntokų baigė pagrindinio ugdymo I pakopos  programą, o 15 dešimtokų įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Aštuntokai ir dešimtokai atsisveikino daina, eilėmis, linkėjimais  stiprybės, meilės ir vilties. Garsiai nuskambėjo žodis ačiū. Padovanoti  hortenzijų krūmai džiugins  ne vieno akį.  Perskaitytas dešimtokų testamentas ir smagūs filmuoti pirmokų pamąstymai , koks turi būti dešimtokas, devintokus vertė susimąstyti, kokia atsakomybė tenka vyriausiems  mokykloje. Mokinių prezidentė Aina Ralytė priminė, kokie aktyvūs, darbingi  buvo 2021-2022 mokslo metai. Ji linkėjo turiningų atostogų, linksmų kelionių, šviesių minčių. Skambant valstybiniam himnui išneštos vėliavos, užgesintas aukuras. Iki susitikimo rudenį./ Mokytoja D.Ramanauskienė/

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest