Vasario 15 d. baigiantis pamokoms į aktų salę rinkosi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai, kad šventinėje asamblėjoje paminėtų Vasario 16-ąją ir apžvelgtų I pusmečio rezultatus. Skambant himnui įnešta valstybės vėliava, 5a klasės mokiniai atliko dainą „Svarbiausi žodžiai“. Septintokė Medeinė Pelenytė perskaitė savo kūrybos eilėraštį „Akrostichas Laisvės varpui“. Istorijos mokytojas Robertas Mosėjus apžvelgė mūsų Lietuvos kelią į nepriklausomybę, akcentavo kalbos, rašto, mokslo svarbą. Sveikindama Lietuvos atkūrimo dienos proga mokyklos direktorė Asta Zavadskienė linkėjo kiekvienam atrasti santykį su švente, jausti pasididžiavimą, pakylėjimą, pasidžiaugti įdėtomis pastangomis, kad šių metų pirmojo pusmečio rezultatai geresni. Mokiniui, kuris pirmasis pasižadėjo, kad pagerins II pusmečio rezultatus, įteikė knygą.
Pagalbos „Mokinys mokiniui“ kuratorė S. Rukaitė-Kalytienė priminė, kad jau trečius metus galima lankyti mokinių konsultacijas po pamokų, pagyrė ir padėkojo 16 savanorių konsultantų.
Direktorė pakvietė penktadienį dalyvauti miesto renginiuose, skirtuose Vasario 16 –ajai. Pavaduotojas Vidimantas Parnarauskas apžvelgė geriausių mokinių dešimtukus, paminėjo, kad rezultatai šiemet geresni. Pasidžiaugė, kad net penkios klasės nepraleido nė vienos nepateisintos pamokos. Sunku buvo išrinkti klasę, kuriai atiteks lankomumo prizas Katinas. Pritaikius įvairiausius matematinius skaičiavimus, šį pusmetį prizas atiteko 6a klasės mokiniams. Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė pristatė anketos apie patyčias rezultatus. Gausiai anketoje dalyvavę mokiniai teigė, kad patyčių mokykloje mažiau. Draugiškumo prizas Šuo iškeliavo devintokams. Direktorė ir pavaduotas įteikė įvairių konkursų, olimpiadų, varžybų nugalėtojams padėkas, diplomus. Pavaduotoja Ieva Siliūnė supažindino penktokus su „5K“ darbų vadovais ir įteikė mokiniams pasirinktas temas, supažindino su darbo planu. Sveikindama su Vasario 16-ąja mokyklos mokinių prezidentė Aistė Jasulaitytė paminėjo tą dieną vykusio konkurso „Gražiausias lietuviškas žodis“ rinkimų rezultatus. Trečioje vietoje žodis Laisvė, Šeima, antroje Meilė, o daugiausia balsų surinko žodis Lietuva. Asamblėją užbaigė linkėjimas, kad Lietuva būtų laiminga ir amžiams laisva. /Mokytoja D.Ramanauskienė/

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest