Tarptautinė Tolerancijos diena – lapkričio 16–oji. Pasiruošimas šios dienos paminėjimui prasidėjo daug anksčiau ir tęsėsi visą savaitę. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas. Priemonės Tolerancijos namo statybai gamintos per dorinio ugdymo pamokas, specialiųjų ir logopedinių pratybų metu. Klasės valandėlėse išsiaiškinta žodžio tolerancija reikšmė, aptartos ir nagrinėtos tolerantiško/ netolerantiško elgesio situacijos, analizuota, kokias pasekmes gali sukelti priešiškumas kitam bei kitokiam. Mokiniai pakviesti diskutuoti apie tarpusavio santykius, apie visuomenę ir jos požiūrių skirtumus. Kalbėta apie artimiausią aplinką, kurioje gyvename tarsi daugiabutyje name. Nors kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo bendrauti ir gyventi kaimynystėje. Aptartos šių dienų aktualijos, prisiminti istoriniai įvykiai. /Mokytoja D. Ramanauskienė/

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest